22. Aan komende jaren toe te rekenen baten

(in miljoenen euro's)

31 december 2016

31 december 2015

Financieringsvoordelen

-

1

Afkoopsommen

249

272

Correctiemechanisme concessievergoeding

119

-

Aan komende jaren toe te rekenen baten

368

273

Af: naar kortlopend

-40

-10

Totaal langlopend per 31 december

328

263

De afkoopsom loonkostensprong als gevolg van de verzelfstandiging van het spoorwegpensioenfonds in 1994 valt naar verwachting vrij tot 2035 ten gunste van het resultaat. Het concessievergoeding correctiemechanisme is opgenomen in HRN concessie (zie noot 29) en zal lineair vrijvallen ten gunste van het resultaat gedurende de looptijd van de concessie tot en met 2024.