32. Verbonden partijen

De transacties met verbonden partijen vinden plaats op basis van het arms length-principe.

Alle geplaatste aandelen zijn in handen van de Staat. Een significante transactie met aan de Staat gelieerde onderneming (Dienst Uitvoering Onderwijs) betreft de ontvangen vergoeding voor de studentenkaart (2016: € 466 miljoen, 2015: € 459 miljoen).

Daarnaast heeft de Groep in 2016 een bedrag van € 30 miljoen (2015: € 30 miljoen) ontvangen van de Staat voor subsidies vanuit diverse regelingen. Deze subsidies zijn voor een bedrag van € 29 miljoen (2015:
€ 29 miljoen) verantwoord als overige opbrengsten en voor een bedrag van € 1 miljoen (2015: € 1 miljoen) in mindering gebracht op de gerelateerde kosten.

Met ProRail BV, een aan de Staat gelieerde onderneming, vinden de volgende transacties plaats:

  • De betaling van de gebruiksvergoeding voor de Nederlandse infrastructuur. Deze is toegelicht onder noot 7;

  • Ten behoeve van de financiering van commerciële voorzieningen in stations Nieuwe Sleutel Projecten is per 31 december 2016 € 8 miljoen (31 december 2015: € 11 miljoen) vanuit de Groep toegezegd aan ProRail BV. In 2016 is € 10 miljoen (2015: € 19 miljoen) betaald aan ProRail BV.

De transacties met raad van bestuur en commissarissen zijn toegelicht onder noot 2.

Er hebben in 2016 en 2015 geen significante transacties plaatsgevonden met joint ventures en overige deelnemingen.

Eurofima is een 5,8% deelneming van de Groep. Eurofima is een Europese maatschappij opgericht voor de financiering van spoorwegmaterieel en is een supranationale organisatie gevestigd in Bazel, Zwitserland. Met deze partij gelden de volgende transacties en balansposities:

(in miljoenen euro's)

2016

2015

Rentelasten

-

1

   

(in miljoenen euro's)

31 december 2016

31 december 2015

Onderhandse leningen

59

449

Groepsmaatschappijen

De belangrijkste vennootschappen die zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening zijn:

 

Percentage deelname

Statutaire zetel

 

2016

2015

 

Werkmaatschappijen

   

NS Reizigers BV*

100,0

100,0

Utrecht

Abellio Transport Holding BV

100,0

100,0

Utrecht

NedTrain BV*

100,0

100,0

Utrecht

NS Financial Services (Holdings) Ltd

100,0

100,0

Dublin

NS Stations BV*

100,0

100,0

Utrecht

NS Vastgoed BV*

100,0

100,0

Utrecht

NS Insurance NV

100,0

100,0

Utrecht

NS Opleidingen BV*

100,0

100,0

Utrecht

NS Lease BV*

100,0

100,0

Utrecht

    

Dochterondernemingen van werkmaatschappijen

Thalys Nederland NV*

100,0

100,0

Utrecht

NS Internationaal BV*

100,0

100,0

Utrecht

NedTrain Ematech BV

100,0

100,0

Utrecht

NS Stations Retailbedrijf BV*

100,0

100,0

Utrecht

NS Fiets BV

100,0

100,0

Utrecht

NS-OV Fiets BV

100,0

100,0

Utrecht

Qbuzz BV

100,0

100,0

Amersfoort

Stationsfoodstore BV*

100,0

100,0

Utrecht

NS Poort Ontwikkeling BV

100,0

100,0

Utrecht

NS Financial Services Company

100,0

100,0

Dublin

DISA Assets Ltd

100,0

100,0

Dublin

Abellio Nederland BV

100,0

100,0

Utrecht

Abellio Transport Group Ltd

100,0

100,0

Glasgow

Abellio Transport Holdings Ltd

100,0

100,0

London

Abellio Greater Anglia Ltd

100,0

100,0

London

Abellio Rail Baden-Württemberg GmbH

100,0

100,0

Stuttgart

Abellio Rail Mitteldeutschland GmbH

100,0

100,0

Halle

Abellio Rail NRW GmbH

100,0

100,0

Essen

Abellio GmbH

100,0

100,0

Essen

Abellio ScotRail Ltd

100,0

100,0

Glasgow

Abellio West London Ltd

100,0

100,0

London

Abellio London Ltd

100,0

100,0

London

    

Joint ventures

   

Stationslocaties OG CV

55,8

55,8

Utrecht

Basisfonds Stationslocaties CV

50,9

50,9

Utrecht

Merseyrail Services Holding Company Ltd

50,0

50,0

Hampshire

Northern Rail Holdings Ltd

50,0

50,0

Hampshire

    

Joint operations

   

Stationsdrogisterijen CV

50,0

50,0

Zaandam

    

Overige belangen

   

WestfalenBahn GmbH

25,0

25,0

Bielefeld

Eurofima

5,8

5,8

Basel

  • *NS Groep NV heeft zich in overeenstemming met het bepaalde in art. 403 Boek 2 BW aansprakelijk gesteld voor de uit rechtshandelingen voortvloeiende schulden.

Een volledige lijst van groepsmaatschappijen, geassocieerde deelnemingen en joint ventures in overeenstemming met de volgens de artikelen 2:379 en 2:414 BW vereiste vermeldingen is neergelegd op het kantoor van het Handelsregister te Utrecht.