Voorwoord

Illusie’

Niet om er afscheid te nemen,
of om mij op reis te begeven,
ben ik het station ingegaan,
maar om tussen mensen te staan
die voor een bestemming leven,
om ergens heen te gaan.

Ed. Hoornik

De wereld om ons heen verandert in hoog tempo: denk aan big data, kunstmatige intelligentie of nanotechnologie. En wij mensen veranderen ook. Zo reizen we steeds meer. De conservatiefste scenario’s richting 2050 gaan uit van een mobiliteitsgroei voor de auto van 23% en voor de trein van 20%. Het wordt steeds drukker in de Randstad, maar ook tussen de Randstad en Eindhoven, Maastricht, Groningen en Arnhem-Nijmegen. Met deze groei is het de vraag hoe we onze steden en omgeving bereikbaar en leefbaar houden. Een antwoord is om van openbaar vervoer in stedelijke gebieden de vanzelfsprekende keuze te maken. NS heeft samen met de vervoerders in de grote steden daartoe een visie opgesteld. Ook met partners als ANWB en RAI geven we vorm aan de toekomst van mobiliteit. Keuzevrijheid en flexibel kunnen reizen zijn sleutelwoorden: reizen met trein, deelauto of tram, net hoe het uitkomt. Dat biedt volop kansen voor het openbaar vervoer, maar fors investeren in de bestaande infrastructuur is daarvoor wel nodig. Hier ligt een belangrijke uitdaging voor het nieuwe kabinet.

NS heeft in het bereikbaar en in beweging houden van Nederland haar eigen rol en verantwoordelijkheid. We willen dat mensen zo aangenaam en makkelijk mogelijk kunnen reizen, nu en in de toekomst. Niet alleen per trein, maar van deur tot deur.
Na de onregelmatigheden in Limburg en de parlementaire enquête over de Fyra in 2015 hebben we afgelopen jaar hard gewerkt aan het terugwinnen van het vertrouwen van de reiziger. Met een nieuwe strategie richten we ons op onze kernactiviteiten om de prestaties voor de reizigers duurzaam te verbeteren: focus op betere prestaties op het hoofdrailnet, stations van wereldklasse en bijdragen aan een soepele deur-tot-deurreis. En sinds 1 januari 2017 is voor onze elektrische treinen in Nederland 100% duurzaam rijden het devies. Daarom investeren we in nieuwe treinen, breiden we de mogelijkheden van de reisplanner uit, onderzoeken we andere manieren van betalen en gaan we vanaf 2018 zes keer per uur rijden tussen Eindhoven en Amsterdam.

Natuurlijk moet de basis op orde zijn en willen we de dagelijkse treinreis zo betrouwbaar mogelijk uitvoeren. Dat zien we terug in de resultaten over 2016. Het reizen met de trein werd als veiliger ervaren, we reden vaker op tijd en in schonere treinen. Utrecht Centraal werd na een jarenlange verbouwing officieel geopend en we introduceerden nieuwe Sprinters in de compleet vernieuwde dienstregeling 2017. Het gaat nog niet overal en voor alle reizigers goed. Zo bleef de punctualiteit van de HSL te ver achter en blijft de kans op een zitplaats in de spits in Nederland de komende jaren een uitdaging: de instroom van nieuwe treinen gaat geleidelijk en de verbeterde economie leidt tot zo’n 2 procent meer reizigersgroei. Ook zien we bij de ScotRail-concessie van dochter Abellio nog de nodige uitdagingen. Wel waren we blij met het herwinnen van de Greater Anglia concessie in Engeland en drie concessies in Duitsland. 
We blijven investeren in verbeteringen en werken aan meer tevredenheid over onze dienstverlening. Dat doen we samen met onze OV-partners, zoals ProRail, overheden, vervoerders, en consumenten- en belangenorganisaties. Ook binnen NS verbeteren we de samenwerking en werken we aan een nieuwe manier van met elkaar omgaan.

Onze blik is nu eerst gericht op 2019: een goede uitkomst van de midterm review waarbij NS langs de lat wordt gelegd. Dan kijkt de overheid of we de afspraken uit de Nederlandse hoofdrailnetconcessie halen. Behoud van de hoofdrailnetconcessie is van levensbelang voor ons bedrijf. Dit geldt ook voor de stations en de HSL die onlosmakelijk verbonden zijn met het hoofdrailnet en nodig zijn om ook in de toekomst een goede deur-tot-deurpropositie aan te kunnen bieden aan de reiziger. De ambitie is om NS een sterk spoorbedrijf te laten blijven. Met het volste vertrouwen in de ingeslagen weg bedank ik al onze medewerkers en de medezeggenschap voor hun grote inzet, betrokkenheid en bijdrage in het afgelopen jaar. We doen het samen, voor meer tevreden reizigers.

Roger van Boxtel
President-directeur