Keuzes voor het NS-portfolio

Met de keuze voor de drie kernactiviteiten heeft NS haar complete aanbod van diensten en producten beoordeeld en hierin heldere keuzes gemaakt: NS doet tot 2019 niet mee met aanbestedingen van regionale spoorconcessies en we nemen afscheid van Qbuzz. Ook dragen we een deel van ons vastgoed en onze retail over naar derden. We blijven als concessiehouder van de formules nauw betrokken, zien toe op kwaliteit en bewaken dat die past binnen de beoogde beleving van stations. In het Verenigd Koninkrijk en Duitsland kiezen we voor gerichte groei.

Regionale spoorconcessies en Qbuzz

Met de primaire focus op het hoofdrailnet biedt NS tot 2019 niet meer op regionale spoorconcessies. Hiermee wordt onze samenwerking met regionale vervoerders en lokale overheden makkelijker: we zijn partners. Die intensievere samenwerking is nodig om een goed aanbod van deur tot deur te leveren. Daarom heeft NS eveneens besloten op termijn afscheid te nemen van Qbuzz en hebben we ons belang in HTM in 2016 afgestoten. Dit proces doen we zorgvuldig, in het belang van de medewerkers en de waarde van het bedrijf.

Retail en vastgoed

Tien jaar geleden waren er geen marktpartijen die op het station wilden ondernemen, zodat NS zelf, mede op verzoek van de overheid, is gestart met de exploitatie van retail om de stations aantrekkelijker en leefbaarder te maken. Dat is gelukt. Inmiddels zijn er veel marktpartijen die de ervaring, kennis en omvang hebben om retail te exploiteren op stations. Dat biedt NS de mogelijkheid om delen van de exploitatie aan andere partijen over te laten. Wel borgen we goed dat de kwalitatieve verbeteringen van de afgelopen jaren niet verloren gaan. De Kiosk, Railcatering en de StationsHuiskamer blijven een vertrouwd aanbod van NS: deze staan in directe verbinding met de reiziger en behoren daarmee tot onze kernactiviteiten.
NS bezit grond en vastgoed dat niet direct bijdraagt aan de strategische focus op het station en stationsgebied. Het beleid om niet-strategische gronden te verkopen heeft NS een aantal jaren geleden ingezet en dit handhaven we ook de komende jaren.

Gerichte groei in het buitenland (Prepare, Learn & Earn)

De buitenlandse activiteiten van dochtermaatschappij Abellio breiden we gericht en met inachtneming van het ondernemersrisico uit in een beperkt aantal geliberaliseerde Europese markten. De focus hierbij ligt op Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Zo blijft NS ervaring opdoen op de Europese spoormarkt en bereidt het bedrijf zich voor op eventuele verdere liberalisering op het spoor. Kennis en ervaringen uit het buitenland passen we meer dan voorheen toe voor de reiziger in Nederland. Daarbij bieden we op concessies met een beheerst risicoprofiel.

Hoofddoelstellingen

Om de ambitie van NS te realiseren focussen we op 5 hoofddoelstellingen voor 2019.

  1. Klanttevredenheid hoofdrailnet (inclusief HSL-Zuid) 80%.

  2. Realiseren van alle HRN-streefwaarden <link naar volgende paragraaf>

  3. Reizigersgroei van 1,5% bovenop de totale groei van de mobiliteit

  4. Rendement op eigen vermogen van +/- 5,5%

  5. Effectieve organisatie