Onvoldoende bedrijfsresultaat

Omschrijving

Het risico is dat NS door sterker stijgende kosten in relatie tot de omzetwikkeling onvoldoende bedrijfsresultaat en operationele cashflow genereert, waardoor NS in de toekomst haar strategie niet kan realiseren.

Toelichting

NS dient de komende jaren fors te investeren om de reizigersgroei te faciliteren en te voldoen aan de concessieverplichtingen en toezeggingen aan onze stakeholders. Vanwege het kapitaalintensieve karakter van het bedrijf is de kostenstructuur binnen NS relatief vast en zal verder toenemen als gevolg van uitbreidingsinvesteringen in nieuw materieel en benodigd personeel.

Maatregelen

Portfoliomanagement is een belangrijk instrument om te toetsen of investeringen in voldoende mate bijdragen aan de realisatie van onze strategie. Op het niveau van NS Groep dient portfoliomanagement nog verbeterd te worden. De sturing op staven-, indirecten-, en inhuurkosten en commerciële kosten wordt scherper, wat moet leiden tot kostenbesparingen, operationele verbeteringen en daarmee een verbetering van het financiële resultaat en ruimte voor noodzakelijke investeringen in materieel en verbeteringen voor de reiziger.

Trend beheersing

NS heeft maatregelen genomen voor het verlagen van de kosten, maar ook het verhogen van productiviteit en opbrengsten. Een groot deel van de maatregelen is nog niet klaar, waardoor het effect nog onzeker is. Hierdoor is de beheersing gelijk gebleven.

Restrisico

Hoog. Het huidige risicoprofiel sluit nog niet aan op het gewenste risicoprofiel.