Winstbelastingen

De effectieve belastingdruk over het resultaat voor vennootschapsbelasting bedroeg 19% ten opzichte van 18% in 2015. Over 2016 was er een belastinglast van € 49 miljoen vennootschapsbelasting (2015: € 26 miljoen).
De vennootschapsbelasting is berekend op basis van de geldende belastingtarieven, rekening houdend met fiscale bepalingen. Ook is rekening gehouden met waardering van tijdelijke verschillen. De fiscale bepalingen omvatten onder andere de deelnemingsvrijstelling, verliescompensatie en de bijtelling voor beperkt aftrekbare kosten.