Financiering

De netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedroeg € 891 miljoen (2015: € 441 miljoen). Hierbinnen daalde het werkkapitaal met € 287 miljoen (2015: € 100 miljoen stijging), vooral als gevolg van de vooruitbetaling van de OV-studentenkaart in december 2016. De investeringen vergden een netto kasuitstroom van € 184 miljoen (2015: € 509 miljoen). Binnen de kasstroom uit investeringsactiviteiten is in 2016 € 784 miljoen geïnvesteerd in vaste activa, ten opzichte van € 532 miljoen in 2015. De netto kasuitstroom uit financieringsactiviteiten was € 640 miljoen (2015: € 47 miljoen), door de netto aflossing in 2016 van een aantal leningen ter waarde van € 599 miljoen. Daarnaast is in 2016 € 41 miljoen dividend aan de Staat uitbetaald. Bovenstaande resulteert in een positieve kasstroom van € 67 miljoen (2015: € 115 miljoen negatief).