Beter en Meer: verbeteringen op en rond het spoor

Onder de noemer Beter en Meer werken NS en ProRail samen aan betere prestaties op het spoor. Het doel is om het spoor als vervoerproduct aantrekkelijker te maken voor reizigers en goederenvervoerders. Dit betekent: de betrouwbaarheid van de treindienst vergroten (′Beter′), hoogfrequent rijden mogelijk maken (′Meer′), een betere klantprestatie op de stations realiseren en de veiligheidscultuur verbeteren. Onderdeel van Beter en Meer is de Verbeteraanpak Trein, waarin we toewerken naar hoogfrequent vervoer op de A2-corridor tussen Eindhoven en Amsterdam. In juli is het besluit genomen om de frequentieverhoging in de dienstregeling van 2018 door te voeren. Verder hebben we in 2016 gewerkt aan:

  • opleiding van rijdend personeel in de verscherpte aanpak rijden en halteren;

  • voorbereiding voor instapzones;

  • klantcampagne Fluiten = niet meer instappen;

  • realiseren van extra capaciteit om treinen op te stellen.

LTSA en stations

De LTSA (Lange Termijn Spoor Agenda) van het ministerie van IenM geeft een langetermijnvisie om reizen met de trein structureel te verbeteren in samenspel met álle betrokkenen. Belangrijk onderdeel is het creëren van aantrekkelijke en comfortabele stations voor reizigers, vervoerders en gemeenten. In Verbeter Aanpak Spoor hebben ProRail en NS duidelijke gezamenlijke ambities voor stations vastgesteld. Alhoewel ProRail en NS beide eigen rollen en verantwoordelijkheden op stations hebben, werken we meer dan voorheen samen om de stations nog aantrekkelijker te maken. Hiervoor werken we samen met onze partners in de stationsgebieden, zoals vervoerders en (lokale) overheden. In 2016 hebben we hierin diverse stappen gezet:

  • Op de 4 grote stations hebben we in totaal 66 vergrote reisinformatieschermen opgehangen om leesbaarheid te verbeteren.

  • We hebben een dashboard ontwikkeld met gezamenlijke prestatie-indicatoren (veiligheid, klanttevredenheid, betrouwbaarheid van de assets en duurzaamheid).

  • We hebben geanalyseerd welke kwaliteitsverbeteringen mogelijk zijn op de stations op de MerwedeLingeLijn (op basis van het huidige aanbod) in relatie tot de klantwaardering op die stations. Dit in nauw overleg met provincie.

  • Voor wat betreft fietsdiensten hebben we verder gewerkt aan het 1e 24 uurs-concept met een pilot in de selfservice-stalling. Ook is een bestuurlijk convenant afgesloten.

  • We hebben een voor de reiziger visueel en grafisch geoptimaliseerde Stationsplattegrond ontwikkeld. Dit format dient als basis om voor elk station een eigen stationsplattegrond te ontwerpen.