Retail op het station

NS is zelf retail gaan ontwikkelen om in te kunnen spelen op de wensen van de reiziger. Tien jaar geleden waren er geen marktpartijen die hieraan invulling konden geven. De afgelopen jaren is hier verandering in gekomen. NS zal retail zelf blijven doen waar dit voordelen oplevert voor de reiziger en we onderscheidende waarde kunnen leveren. Dit geldt voor de Kiosk, automaten, Railcatering en StationsHuiskamers.
NS heeft zich voorgenomen om een deel van haar winkelaanbod de komende jaren geleidelijk in concessies uit te geven. Om de reiziger een goed en gevarieerd aanbod te blijven bieden, houdt NS daarbij zelf de regiefunctie middels een concessiemodel. De markt krijgt meer ruimte op het station. Dit moet leiden tot betere dienstverlening aan de reiziger.

Verbetering van formules

De Broodzaak en Kiosk hebben veranderingen doorgevoerd om beter op de behoefte van de reiziger aan kwalitatieve en verse producten in te spelen. Er zijn vernieuwde winkels op Utrecht Centraal, station Amersfoort en station ’s-Hertogenbosch. De meest succesvolle elementen van de vernieuwde Broodzaak worden bij alle winkels doorgevoerd. Daarmee hebben we in 2016 een begin gemaakt. Zo openden we onder andere op station Den Haag Centraal drie verschillende varianten van de nieuwe Kiosk. Ook hebben we de ‘signing’ in de winkels van Julia’s verbeterd en het assortiment van Smullers aangepast. Op meer trajecten is Railcatering aanwezig. Op diverse stations in verbouwing zijn in 2016 verschillende winkels heropend zoals Julia’s, Kiosk, Smullers en Starbucks op station Eindhoven.

Retail in het buitenland

NS heeft in België, Frankrijk en Engeland in totaal 35 winkels met 6 formules op stations geëxploiteerd. Bij stations richten we ons op die activiteiten waar wij de meeste waarde kunnen leveren voor de reizigers in Nederland. In lijn met deze focus heeft NS in 2016 haar buitenlandse retailactiviteiten afgerond. Wij hebben ervaringen opgedaan in een sterk competitieve stationsmarkt en ervaren hoe onze partners stations exploiteren. De winkels op stations in het buitenland hebben ons daarmee geholpen om in Nederland ons aanbod aan de reiziger verder te verbeteren en aan te scherpen.