Waarom een impactanalyse?

De maatschappelijke impactanalyse onderstreept het belang van onze rol als OV-aanbieder in de Nederlandse samenleving en geeft weer dat we maatschappelijke baten creëren die veel groter zijn dan ons financieel resultaat. Het geeft ons ook inzicht in de maatschappelijke kosten van onze diensten met betrekking tot onder andere emissies, veiligheid en reistijd en het onderstreept het belang van het verder doorvoeren van onze deur-tot-deurstrategie.

NS wil de resultaten van de impactanalyse integreren in strategische besluitvorming en investeringsbeslissingen. Zo kunnen we zowel sturen op het financieel en operationeel resultaat als op het verhogen van de positieve en het verlagen van de negatieve maatschappelijke impact. NS heeft intussen meerdere cases uitgewerkt om te testen hoe impactanalyses werken op projectniveau en als stap richting uitgebreidere sturingsinformatie, waardoor we de reiziger beter van dienst zijn en onze (financiële) middelen beter kunnen inzetten. Een voorbeeld van zo’n case is Alternatieven verbindingen Zeeland.

Materialiteit als uitgangspunt voor reikwijdte

De materiële onderwerpen in de materialiteitsmatrix vormden het uitgangspunt voor de reikwijdte van de maatschappelijke impactanalyse (stap 1 en 2 in de figuur). Per thema (stap 3) laten we, waar mogelijk kwantitatief en anders kwalitatief, de impact van NS zien inclusief de strategische prioriteiten en acties om deze impact te verbeteren.