Abellio

Abellio is een volledige dochter van NS en opereert hoofdzakelijk op de markten voor reizigersvervoer in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Iedere dag werken de Abellio-medewerkers aan veilig, toegankelijk en betrouwbaar openbaar vervoer. De onderneming streeft naar nauwe banden met haar klanten, belanghebbenden en personeel.

Concessies

Abellio UK exploiteert momenteel de ScotRail- en Greater Anglia-spoorconcessies en de Merseyrail-concessie in een 50/50 joint venture met Serco. Daarnaast verzorgen wij met Abellio London & Surrey busdiensten in het centrum, zuiden en westen van Londen en in het noorden van Surrey. Onze busactiviteiten leveren ons aanvullende ervaring op het gebied van reizen. Het gaat hierbij voornamelijk om vervangende diensten in het kader van onze spoorconcessies.
In Duitsland is Abellio momenteel actief in twee regio's: Noordrijn-Westfalen (Abellio Rail Noordrijn-Westfalen) en Mitteldeutschland (Abellio Rail Mitteldeutschland) waar nu voor het eerst gedurende een volledig jaar de STS-concessie is geëxploiteerd. Na het winnen van de Stuttgarter Netz-spoorconcessie is ook gestart met activiteiten in Zuid-Duitsland (Abellio Rail Baden-Württemberg) en heeft Abellio haar aanwezigheid in Duitsland versterkt door hiermee een derde regio aan haar portfolio toe te voegen.
In 2016 sleepte Abellio Duitsland tevens de S-Bahn Rhein-Ruhr-concessie in de wacht en behield zij de Ruhr-Sieg-Netz, beide in Noordrijn-Westfalen. Abellio blijft in deze beide landen groeien en haar positie consolideren.
In dit jaar besloot NS, met de uitvoering van de nieuwe NS-strategie 'Spoorslags Beter', het proces van de verkoop van Qbuzz in gang te zetten. Naar verwachting zal de verkoop in 2017 zijn beslag krijgen. Abellio besloot eveneens om met haar biedingen in Scandinavië te stoppen, en het desbetreffende kantoor ging op 1 april dicht.

Omzet

In 2015 behaalde Abellio voor het eerst een omzet die ongeveer gelijk was aan de omzet van NS Reizigers. Abellio handhaafde in 2016 haar positie met een omzet van € 2,1 miljard, exclusief inkomsten uit joint ventures van € 174 miljoen. Dit was bij aanvang van het jaar niet vanzelfsprekend, omdat twee van Abellio's grootste Britse concessies - Northern Rail en Greater Anglia - in 2016 door het Britse ministerie van Verkeer opnieuw werden aanbesteed. In maart raakte Abellio Northern Rail kwijt, maar zij behield Greater Anglia, een concessie die zij voor de eerste maal in 2012 had gewonnen.
Wat de politiek betreft, stemde het Verenigd Koninkrijk voor uittreding uit de EU. Als gevolg daarvan daalde de waarde van de Britse pond. Als de wisselkoers van 2015 voor de Britse pond zou worden gehanteerd, zou de omzet van Abellio € 221 miljoen hoger zijn uitgevallen.

Feiten en cijfers

  • 13.280 medewerkers (12.913 fte) (exclusief joint ventures)

  • Resultaatbijdrage € 55,6 miljoen

  • Inkomsten € 2,1 miljard