Greater Anglia

De Greater Anglia-concessie wordt geëxploiteerd in de regio East Anglia in Engeland en verzorgt het vervoer van reizigers over intercity-, forenzen- en rurale netwerken, inclusief diensten tussen de luchthaven Stansted en Liverpool Street in Londen. Abellio UK verkreeg het recht om de Greater Anglia-concessie vanaf 16 oktober 2016 nog eens negen jaar (tot 2025) uit te baten. Vanaf deze datum begon de nieuwe concessieperiode, die in een 60/40-joint venture met Mitsui zal worden uitgevoerd.
De nieuwe Greater Anglia-concessie ziet erop toe dat alle treinen worden vervangen; Bombardier in Derby bouwt 660 treinen en Stadler in Zwitserland neemt er 378 voor haar rekening. Alle treinen worden aan de exploitant geleased, zodat er geen risico op restwaarde voor Abellio is. Deze zullen eind 2020 allemaal in bedrijf zijn en zorgen voor 33.000 extra zitplaatsen. Daarnaast worden de stations volledig gerenoveerd en komt er een nieuwe dienstregeling gericht op het verhogen van de klanttevredenheid, en nieuwe voorzieningen en winkels. Bike & Go zal op vijf extra locaties haar deuren openen.

Abellio London & Surrey

Abellio London & Surrey (AL&S) exploiteert voornamelijk gecontracteerde busdiensten voor Transport for London (TfL) vanuit vijf geleasede busremises in het zuiden en zuidwesten van Londen. Daarnaast verzorgt de Surrey-entiteit zowel gecontracteerde als commerciële busdiensten in het noordwesten van Surrey vanuit een geleasede remise in Byfleet.
Voor Londen is Abellio door TfL gecontracteerd om 47 routes uit te baten, elk op basis van een vijfjarig contract dat met twee jaar kan worden verlengd. In 2016 zijn er veel biedingen gedaan voor AL&S, dat nu 8,4% van de Londense busmarkt exploiteert, terwijl dat in januari nog slechts 5,45% was; in 2016 raakte zij vijf routes kwijt, maar er kwamen er ook vijf nieuwe bij. Eind 2016 bezat AL&S een vloot van 765 bussen.
Eind 2017 verwacht AL&S haar remisecapaciteit uit te breiden met een nieuwe remise in Southall (West-Londen). Hierdoor zal de vlootcapaciteit met circa 130 bussen toenemen en zal de organische groei waarnaar AL&S in 2017 en de daarop volgende jaren zal blijven streven, worden versterkt.

Prestaties

Abellio London (West), onderdeel van Abellio London & Surrey, bereikte in 2016 de eerste plaats op de ranglijst van TfL.

Veiligheid

In 2016 bedroeg het verkeersongevallencijfer voor AL&S 40,2 per miljoen kilometer.

Merseyrail

Abellio UK exploiteert Merseyrail op basis van een 50/50 joint venture met Serco, via een concessieovereenkomst met Merseytravel. Het contract is in 2003 van start gegaan en loopt in 2028 af. Merseyrail is een metrodienst in en rondom Liverpool. Er rijden bijna 800 treinen per dag met op een gemiddelde weekdag meer dan 100.000 reizigers. Het netwerk omvat 66 stations, waarvan vier ondergronds in het stadscentrum. De inwoners van Liverpool gebruiken de metro om naar school of het werk te gaan, om boodschappen te doen of vrijetijdsactiviteiten te ontplooien.
Nu de eerste helft van de concessie is verlopen, zijn er plannen voor de tweede helft uitgedacht en goedgekeurd. Daarbij gaat het om drie grote transformatieprogramma's - een nieuwe vloot, uitrol van smartcardtechnologie en neemt een deel van asset management over van Network Rail. Bovendien is er een planning gemaakt in verband met de sluiting van de Wirral-ringlijn begin volgend jaar. Tussen januari en juni 2017 wordt de bestaande spoorbaan (inclusief beton) tussen Wirral en Liverpool door een nieuwe vervangen. Merseytravel, de concessiehouder, heeft het nieuwe rollend materieel, dat vanaf 2020 in bedrijf moet zijn, bij Stadler besteld. Abellio UK steunt Merseyrail bij de transformaties die zij wil doorvoeren, via de lessen die Abellio in het kader van andere concessies heeft geleerd.

ScotRail

Abellio UK is op 1 april 2015 met de exploitatie van ScotRail begonnen. Het contract loopt tien jaar en heeft een clausule voor ontbinding in het zevende jaar, die in het vijfde jaar kan worden toegepast. ScotRail verzorgt diensten tussen de zeven steden van Schotland, stadsdiensten rond Glasgow enEdinburgh en rurale diensten in heel Schotland. Als onderdeel van de concessieovereenkomst heeft Abellio UK een alliantie tussen ScotRail en Network Rail tot stand gebracht, met 7.500 medewerkers en meer dan 98 miljoen treinreizen per jaar.
Met de alliantie hebben Abellio en Network Rail, de Britse infrastructuuraanbieder, zich ertoe verbonden nauw samen te werken om elke dag efficiënt en veilige treindiensten te verlenen. In de praktijk betekent dit dat er gecombineerde teams zijn gevormd, en de ScotRail-alliantie staat onder gezamenlijke leiding van Abellio ScotRail en Network Rail.
Onze visie voor ScotRail hield in dat we gedurende de looptijd van de concessie initiatieven ontplooien om de reizigersbeleving en de klanttevredenheid te verbeteren. In 2016 werden verschillende initiatieven ontplooid, waaronder de uitbreiding van het aantal informatieschermen voor klanten en camera's in het gehele netwerk, 800 extra fietsenstallingen bij de stations, andere winkelvoorzieningen op 8 stations (To GO-kiosken), het opknappen van 10 toeristische treinen (klasse 158), vernieuwing van de passage op het station van Kilmarnock (dankzij het werk van een lokale kunstenaar) en de mogelijkheid om alle seizoenskaarten op een smartcard te zetten. Tevens werd begonnen met de vele miljoenen kostende herontwikkeling van stations in Inverness en Aberdeen. Ook zijn we druk bezig met de komst van de nieuwe treinen waarvan de eerste naar verwachting eind 2017 operationeel zal zijn.
ScotRail kwam in 2016 voor flinke uitdagingen te staan door een stevige teruggang van de Schotse economie, eenachteruitgang als gevolg van een afnemende olieindustrie in het noordoosten van Schotland, meer vakbondsacties tegen de voorgestelde invoering van door de machinist gecontroleerde treinen, en enkele andere uitdagingen vanwege uitgebreide spoorwerkzaamheden met daarbij de sluiting van de Winchburgh-tunnel en de afsluiting van Queens Street. Hierdoor wist ScotRail haar prestatiedoelen in 2016 niet te bereiken.
Het prestatiedoel van ScotRail moet een voortschrijdend jaargemiddelde (moving annual average; MAA) van haar publieke prestatiemeting (PPM) van 91,3% of hoger hebben. In oktober dit cijfer op 89,6%, waarmee het doel voor de vierde maand op rij niet werd gehaald. Daarom vroeg Transport Scotland om een prestatieverbeteringsplan. Dit heeft al geleid tot een verbeterd punctualiteitscijfer van 91.6% voor de maand januari 2017. Overigens, in vergelijking met andere spoorconcessies staat ScotRail in de top 10 voor wat betreft punctualiteit. Zie de tabel hieronder die tevens het aantal te rijden treinen per dag laat zien.

 

Treinexploitant

Punctualiteit

Treinen per dag

1

Merseyrail

95,60%

 614

2

c2c

94,70%

 400

3

LOROL

94,70%

 1356

4

TfL Rail

94,10%

 267

5

Chiltern

93,40%

 432

6

East Midland Trains

91,80%

 476

7

Arriva Trains Wales

91,50%

 982

8

Northern

91,20%

 2609

9

Heathrow Express

90,80%

 144

10

Abellio ScotRail

90,00%

 2296

11

CrossCountry

89,60%

 297

12

Abellio Greater Anglia

88,90%

 1308

13

London Midland

88,90%

 1295

14

Great Western

88,60%

 1593

15

TPE

88,50%

 240

16

Virgin West Coast

88,30%

 298

17

Caledonian Sleeper

87,80%

 3

18

South West

87,50%

 1749

19

South Eastern

85,90%

 2002

20

Grand Central

84,40%

 18

21

Hull Trains

82,80%

 14

22

Virgin East Coast

82,60%

 154

23

GTR

74,60%

 3514


Abellio UK helpt ScotRail haar prestatieverbeteringsplan uit te voeren. Dit is gedeeltelijk afhankelijk van het feit of andere partijen (zoals Network Rail) afgesproken initiatieven daadwerkelijk gestalte gaan geven. Het prestatieplan bestaat uit een reeks initiatieven en acties die ervoor moeten zorgen dat ScotRail begin 2017 zijn prestatiedoelen bereikt. Deze maatregelen behelzen onder meer:

  • de identificatie en bescherming van en het toezicht op de 'Golden Trains' die bij vertragingen de grootste impact hebben op de rest van het spoornet;

  • een revisieprogramma voor de treinen om de meest gangbare oorzaken van storingen te verhelpen; en

  • een verbeterprogramma van £ 8 miljoen om belangrijke onderdelen van kritieke spoorinfrastructuur te vervangen of te versterken om een optimale werking te garanderen.

Abellio UK helpt ScotRail ook haar initiatieven op het gebied van reizigerscommunicatie te verbeteren, zodat reizigers op de hoogte blijven van verstoringen voor en tijdens hun reis. Verder blijft het politieke klimaat in Schotland, dat we op de voet volgen, onzeker.

 

Greater Anglia

ScotRail

Abellio London & Surrey

Jaaromzet 2016 (in miljoen €)

€ 768,6

€ 745,6

€ 227,5

Klanttevredenheid

79%

83%

n.b.

Punctualiteit PPM (jaargemiddelde)

88,90%

90,00%

n.b.

STS passages

11

12

n.b.

LTIFR (Lost Time Injury Frequency Rate per miljoen gewerkte uren)

6,33

3,95 *

1,4

CO2-uitstoot

37,5 per reizigerskilometer

67,0 per reizigerskilometer

1,1 per buskilometer

Aantal reizigers per dag

Ongeveer 354.000

Ongeveer 227.000

Ongeveer 326.000

  • *Door een wijziging in de systemen wordt vanaf 2015 een andere methodiek voor de berekening van beschikbare uren gehanteerd. Deze wijziging beïnvloedt de LTIFR.