Sociaaleconomische impact door mobiliteit en reistijd

NS en haar ketenpartners creëren sociaaleconomische impact door mobiliteit te bieden en mensen in de gelegenheid te stellen te reizen van A naar B om te werken, studeren of recreëren en zo een bijdrage te leveren aan het economische verkeer. Reizen met de trein zorgt daarbij ook voor verbinding van mensen en voor sociale inclusie. Het belang van mobiliteit in Nederland is door het Kennis Instituut Mobiliteit gewaardeerd op minimaal € 70 miljard, met 37 eurocent per reizigerskilometer. Hiervan is € 7.213 miljoen aan NS toe te schrijven (€ 7.036 miljoen in 2015).

Mobiliteit
Reistijd

Reistijd van de deur-tot-deurreis leidt tot maatschappelijke kosten, omdat reizigers hun tijd niet naar behoefte kunnen besteden. Dit geldt vooral voor tijd door vertraging en tijd in drukke treinen (bijvoorbeeld geen zitplaats). De negatieve impact van reizen bedroeg in 2016 € 5.516 miljoen (€ 5.491 miljoen euro in 2015). De verhoging van de negatieve impact wordt veroorzaakt doordat er meer met de trein is gereisd. De impact van reistijd in drukke treinen is behoorlijk verbeterd door maatregelen van NS tegen drukte in de trein, zoals meer inzet van materieel.

Om de maatschappelijke impact van mobiliteit te verbeteren, stuurt NS op toegankelijk betaalbaar openbaar vervoer. We richten ons op het minimaliseren van reistijd, bijvoorbeeld door met het programma Beter en Meer verbeteringen van wachttijd, punctualiteit en capaciteit door te voeren. We streven ook naar een vermindering van reistijd door een drempelloze overstap tussen andere modaliteiten en de trein en door zo goed mogelijke reisinformatie. In 2016 publiceerden we samen met de stadsvervoerders van de vier grote steden een mobiliteitsvisie, waarin snel en naadloos reizen van deur-tot-deur centraal staat. Daarnaast verhogen we de toegankelijkheid en het comfort door betere spreiding van drukte, nieuw materieel en we bieden voorzieningen als stiltezones en wifi in de trein. Hierdoor kunnen reizigers hun reistijd nuttiger besteden, wat de maatschappelijke kosten van reistijd verlaagt. Kortom, uit de impactanalyse blijkt dat ‘tijd geld is’: de tijd van de gehele reis moet worden verkort, tijd in de trein moeten reizigers efficiënt en comfortabel kunnen besteden.