Strategie en materiële thema’s

Onderstaand schema verbindt onze strategie met de materiële thema’s en de kpi’s die daar onder hangen. Ook verbinden we die met onze risico’s. Voor het materiële thema innovatie heeft NS nog geen kpi en risico bepaald.

1. Strategische prioriteiten

2. Indicatoren met een kwantitatieve streefwaarde

3. Doelstellingen

4. Resultaten

5. Risicofactoren

Kernactiviteit en
materiële thema’s

KPI

Doelstelling 2016

Bereikt in 2016

Risico's

Betere prestaties op het hoofdrailnet, inclusief HSL en daarmee samenhangende internationale treindiensten

Reiziger op 1, 2 en 3 / klanttevredenheid

Klantbeleving1

  

Marktordening

 

Algemeen klantoordeel

74

77

 
 

Algemeen klantoordeel HSL-Zuid

68

78

 

(Sociale) veiligheid

Sociale veiligheid2

  

Veiligheid

 

Veiligheidsgevoel van reizigers

81

87

 

Toegankelijkheid / betrouwbaarheid

Toegankelijkheid3

  

Instroom nieuw materieel

 

Vervoerscapaciteit in de spits

98,7

98,7

 
 

Vervoerscapaciteit in de spits aandachttrajecten

96,5

96,8

 
 

Vervoercapaciteit HSL-Zuid

97,5

87,6

HSL-aanbod

 

Bezettingsgraad

  

Instroom nieuw materieel

 

Bezettingsgraad

geen kpi meer in jv

31%

 
 

Bezettingsgraad dal

geen kpi meer in jv

28%

 

Duurzaamheid

Duurzame bedrijfsvoering4

   
 

Perceptie van NS als duurzaam bedrijf

top 10 in 2020

17

 
 

Energie-efficiëntie tractie

70%

74%

 
 

Afvalrecycling

80% hergebruik in 2020

33%

 

Punctualiteit / betrouwbaarheid

Punctualiteit3

  

Marktordening, Infracapaciteit, betrouwbaarheid IT

 

% reizigerspunctualiteit

90,0

91,3

 
 

% reizigerspunctualiteit aandachttrajecten

93,7

94,3

 
 

% reizigerspunctualiteit HSL-Zuid

94,0

93,7

 
 

Materieelonttrekking onderhoud

12

10

 
 

Spoorwegveiligheid5

   
 

Aantal passages rood sein (NL)

51

46

 

Transparantie?

Transparantie

  

Verandertrajecten

 

Positie transparantiebenchmark

top 10

3

 

Aantrekkelijke en zorgzame werkgever

Medewerkers6

  

Veiligheid

 

Medewerkersbetrokkenheid

geen

7,3

 
 

Medewerkers met een arbeidsbeperking

200 vóór 2018

75

 
 

Vrouwen in senior management

geen

30%

 
 

Positie index beste werkgever

geen kpi

19

 
 

LTIF7

--

1,4

 
 

Ziekteverzuim

5,1

5,1

 

Maatschappelijke impact:

  • 1Mobiliteit
  • 2Sociale veiligheid
  • 3Reistijd
  • 4Milieu
  • 5Veiligheid
  • 6Opleiding 
  • 7Arbeidsveiligheid

1. Strategische prioriteiten

2. Indicatoren met een kwantitatieve streefwaarde

3. Doelstellingen

4. Resultaten

5. Risicofactoren

Kernactiviteit en
materiële thema’s

KPI

Doelstelling 2016

Bereikt in 2016

Risico's

Stations van wereldklasse

Voorzieningen op stations

Stationsbeleving

   
 

Klantoordeel stations

68%

69,9%

 

1. Strategische prioriteiten

2. Indicatoren met een kwantitatieve streefwaarde

3. Doelstellingen

4. Resultaten

5. Risicofactoren

Kernactiviteit en
materiële thema’s

KPI

Doelstelling 2016

Bereikt in 2016

Risico's

Bijdragen aan een betere deur-tot-deurreis

Drempelloos reizen van deur tot deur

Reisinformatie1

  

Betrouwbaarheid IT

 

Informatie bij ontregelingen

75%

82%

 
 

Klantoordeel reisinformatie in de keten

78%

86%

 
 

Kwaliteit van aansluitingen op andere vervoerders

93,7%

94%

 

Maatschappelijke impact:

  • 1Reistijd

1. Strategische prioriteiten

2. Indicatoren met een kwantitatieve streefwaarde

3. Doelstellingen

4. Resultaten

5. Risicofactoren

Kernactiviteit en
materiële thema’s

KPI

Doelstelling 2016

Bereikt in 2016

Risico's

Risicomanagement

Risicomanagement

Risicomanagement

   
 

Beheersing significante risico's

4x per jaar rapportage

100%

 

1. Strategische prioriteiten

2. Indicatoren met een kwantitatieve streefwaarde

3. Doelstellingen

4. Resultaten

5. Risicofactoren

Kernactiviteit en
materiële thema’s

KPI

Doelstelling 2016

Bereikt in 2016

Risico's

Financiën

Financiële positie

Financiële positie1

  

Onvoldoende bedrijfsresultaat, Brexit

 

Opbrengsten

 

5.093

 
 

ROE

 

6,2%

 
 

Investeringen (in mln. euro's)

 

791

 

Maatschappelijke impact:

  • 1Bestedingen

1. Strategische prioriteiten

2. Indicatoren met een kwantitatieve streefwaarde

3. Doelstellingen

4. Resultaten

5. Risicofactoren

Kernactiviteit en
materiële thema’s

KPI

Doelstelling 2016

Bereikt in 2016

Risico's

Abellio

    

Activiteiten in Europa

geen kpi voor beschikbaar

nvt

nvt

ScotRail, Brexit