8 Winstbelastingen

 

eerste halfjaar

(in miljoenen euro's)

2017

2016

   

Resultaat voor belastingen

-13

80

Belastingen naar de winst volgens Nederlands belastingtarief vennootschapsbelasting (2016 en 2015 : 25%)

3

-20

Permanente verschillen

-10

2

Effect van het belastingtarief van buitenlandse jurisdicties

6

7

Overige correcties

-

-

 

-1

-11