10 Medewerkers

Het gemiddeld aantal medewerkers in fte is toegenomen van 30.945 in 2016 naar 31.573 over het 1e half jaar 2017. De stijging van het aantal medewerkers doet zich voornamelijk voor bij het Nederlandse reizigersbedrijf als gevolg van instroom van nieuw treinmaterieel, revisie van bestaand materieel en implementatie van het sociaal veiligheidsakkoord wat resulteert in dubbele bemensing op de trein na 22:00 uur op donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond en inzet van extra Veiligheid & Service medewerkers op de overige avonden.