2 Totaal vlottende activa/totaal kortlopende verplichtingen

Overeenkomstig vorig jaar is Qbuzz per 30 juni 2017 als ‘aangehouden voor verkoop’ geclassificeerd. De totale activa en passiva zijn derhalve verantwoord onder totaal vlottende activa  (€ 149 miljoen) en totaal kortlopende verplichtingen (€ 119 miljoen).