Beleving van stations

We bieden reizigers op de stations diverse voorzieningen, zodat ze er prettig kunnen verblijven en hun tijd optimaal kunnen benutten. De stationsbeleving bepaalt voor 25% de waardering van de deur-tot-deurreis van de reiziger.

Klantoordeel over stations

Via enquêtes vragen we reizigers wat ze van een station vinden. Zo monitoren we de stations, weten we wat aandachtspunten zijn en kijken we welke maatregelen wel of niet werken voor de reiziger. Dit jaar steeg het klantoordeel over stations van 67,2% (2015) naar 69,9%. Over stations in verbouwing gaf 77,1% van de reizigers een 7 of hoger, over grote stations 72,1% en over kleine stations 61,8%. De trend over de afgelopen jaren laat een constante gestage groei zien.

Gastvrij en prettig verblijf

NS heeft samengewerkt met ProRail om het verblijf op stations te verbeteren. Op 25 stations hebben we in 2016 wachtvoorzieningen verbeterd met meer comfort, beschutting en zitgelegenheid. Daarnaast hebben ook de StationsHuiskamers een significant effect op de wachttijdbeleving: ze bieden reizigers een prettige plek waar ze langer kunnen verblijven, met onder meer koffie, stopcontacten en een toilet. In 2016 zijn er 4 StationsHuiskamers bijgekomen. In totaal hebben 10 stations (7 kleinere en 3 grote stations) een StationsHuiskamer. Bedoeling is om het concept van de StationsHuiskamer verder uit te rollen.

Toiletten op stations

Op 43 stations zijn de toiletvoorzieningen verbeterd: op 25 daarvan zijn verouderde toiletlocaties verbouwd naar moderne toiletvoorzieningen met oog voor comfort, veiligheid en toegankelijkheid. Op de grotere stations is het van belang dat er continu servicepersoneel aanwezig is op de toiletten: NS heeft deze toiletten in concessie uitgegeven aan Sanifair. In 2016 zijn op 18 stations de toiletten verbouwd naar ‘Sanifair concept’. Comfort en service op de toiletten staan hierbij centraal.

Schoonmaak en onderhoud van stations

Dagelijkse schoonmaak is essentieel voor het realiseren van schone, hele en veilige stations. NS heeft in opdracht van en afstemming met ProRail in 2016 nieuwe schoonmaakcontracten afgesloten. Daarin is meer aandacht voor het meten van hoe schoon de reiziger het station vindt en zijn er afspraken gemaakt over de basisvakopleiding ’Stations- en perronreiniging’ die medewerkers van de schoonmaakorganisatie verplicht volgen. Bovendien hebben we het aantal partijen dat schoonmaakt op de stations teruggebracht. Dit heeft geleid tot een betere beheersing van het schoonmaakproces en betere kwaliteit voor de reiziger.

Stations in verbouwing

In 2016 waren verschillende grote stations in verbouwing. Zo werkten NS en ProRail aan de stationspassage, noord- en zuidzijde van station Eindhoven. In Tilburg kreeg het station een nieuwe reizigerspassage en wordt er gewerkt aan de fietsenstalling, de winkels aan de centrumkant en de oude tunnel. Ook het monumentale dak wordt nog opgeknapt. In juni is het tweede deel van de IJ-hal van Amsterdam Centraal opgeleverd. De IJ-hal is de tweede hoofdentree van het station, met winkels, verblijfsruimtes, restaurants en servicewinkels.
De verbouwingen van de stations Groningen, Assen, Ede-Wageningen en Driebergen-Zeist zijn in voorbereiding. Daarnaast zijn het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Schiphol, Stadsregio Amsterdam, ProRail en NS in de zomer een verkenning gestart naar verbouwing van station Schiphol Airport. De start van de realisatie is gepland in 2021.

Nieuwe en verbouwde stations

Na jarenlang verbouwen samen met partners zijn in 2016 de vernieuwde stations Den Haag Centraal, Breda en Utrecht Centraal geopend.

  • In Den Haag heeft de stationshal een glazen dak gekregen voor meer licht en beter zicht op de platforms voor trams en bussen.

  • Het station Breda biedt met ov-diensten, een parkeerdek en voorzieningen voor wonen, werken, winkelen en verblijven diverse functies onder één dak.

  • Met Utrecht Centraal is het belangrijkste project in de ontwikkeling van het centrum van Utrecht en het grootste vervoersknooppunt van Nederland gereed. Er wordt nog gewerkt aan verbeteringen in het hart van de stad, de grootste fietsenstalling ter wereld (in totaal 12.500 plaatsen), een nieuw tram- en busstation, het plein en naastgelegen woon- en werklocaties. Eind augustus is het nieuwe station Utrecht Vaartsche Rijn in gebruik genomen. Hierdoor hoeven treinreizigers niet allemaal meer via Utrecht Centraal te reizen.

  • Station Harderwijk, dat een belangrijke regionale functie heeft, is in september geopend.

Stationserfgoed

Veel stations hebben cultuurhistorische waarde. NS, ProRail en Bureau Spoorbouwmeester hebben de cultuurhistorische waarde van stations bepaald en via de website Spoorbeeld.nl online gepubliceerd. Deze zogeheten waardestelling geeft inzicht in de gebruiksgeschiedenis van een station en dient als vertrekpunt voor verbouwingen, uitbreiding, beheer en gebiedsontwikkeling.