Toegankelijkheid voor mensen met een beperking

Onbelemmerd reizen is een groot goed voor iedereen in Nederland, dus ook voor mensen met een beperking. In het kader hiervan werkte NS in 2016 samen met belangenorganisaties en het ministerie van IenM verder aan het toegankelijker maken van het reizen per trein. Zo introduceerde NS in 2016 assistentieverlening op tien stations en breidde zij op vijf stations de tijden uit waarop assistentie voor reizigers mogelijk is. Daarnaast startte NS met het verstrekken van reisinformatie over de uitstapzijde in de Reisplanner Xtra-app van NS, inclusief voorleesfunctie. Deze service is vooral belangrijk voor mensen met een visuele beperking omdat zij het perron niet kunnen zien. Ook op andere gebieden zette NS stappen om het reisgemak voor reizigers met een beperking te vergroten. Zo ontwikkelde NS in nauwe samenwerking met de Oogvereniging een online boekingsmogelijkheid voor de OV-chip Plus zodat ook doofblinden gebruik kunnen maken van deze OV-chipkaart. OV-servicewinkels kregen op proef geleidelijnen voor mensen met een visuele beperking en ringleidingen voor mensen met een auditieve beperking. Stations waar meerdere vervoerders stoppen, kregen tactiele plaatjes (voor tast) bij poortrijen. Ook de introductie van nieuwe Sprinters die voorzien zijn van een schuiftrede waardoor een toegankelijke instap ontstaat, is aanstaande. De nieuwe Sprinters, Flirt, die sinds de dienstregeling 2017 zijn ingezet, zijn voorzien van deze schuiftrede. In 2016 is de schuiftrede van de Flirt voor het eerst in ‘real life’ getest. Op grond van deze testen is de verwachting dat de schuiftrede naar behoren functioneert.