Sociale veiligheid

Er is in 2016 veel gebeurd om de veiligheid van reizigers en personeel te vergroten. Helaas vinden er incidenten plaats, maar elk incident is er een te veel. Samen met alle partijen uit het OV en de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Veiligheid en Justitie hebben we gewerkt aan een integraal en landelijk actieprogramma met een duidelijke ambitie voor een nog veiliger OV in Nederland. Met dit programma breidt NS de in 2015 ingezette aanpak voor het terugdringen van incidenten uit. In navolging van deze aanpak uit 2015 zijn in 2016 onder meer de volgende maatregelen uitgevoerd:

  • Nachtnet en Early Bird treinen zijn dubbel bemenst. Treinen op donderdag tot zaterdag na 22.00 uur volgen.

  • 30 stations zijn met permanente camera’s voorzien, naast de 48 grote stations die al camera’s hebben.

  • Reizigers zien op beeldschermen dat ze bij binnenkomst worden gefilmd, de toegenomen bekendheid met het cameratoezicht heeft echter nog niet geleid tot minder incidenten of een veiliger gevoel.

  • Uit een proef met bodycams in kleding van beveiligers en Veiligheid & Service-medewerkers blijkt dat de camera’s een positieve invloed hebben op de sociale veiligheidsbeleving.

  • Op 15 stations zijn na het akkoord in 2016 poortjes versneld in gebruik genomen (gemiddeld 8 weken eerder dan gepland). Op dit moment zijn 68 van de ruim 400 stations gesloten, doel is 82 stations te sluiten (93% trefkans).

  • Gebiedsagenten zoeken dagelijks samenwerking met Veiligheid & Service.

  • Meer dan 100 stationsverboden uitgeschreven binnen het OV.

Aantal meldingen agressie stijgt licht

NS stimuleert medewerkers om agressie-incidenten altijd te melden. We constateerden afgelopen jaar meer meldingen: 690 (642 in 2015). We zien een afname (11%) van het aantal letselgevallen als gevolg van agressie. In 2015 waren er 211 letselgevallen, afgelopen jaar 188. De 690 agressiemeldingen betroffen merendeels gevallen van ‘trekken/duwen’ (310 keer). Het bespugen van NS-medewerkers gebeurde 88 keer, het dreigen met een wapen 15 keer. Bij 277 meldingen was er sprake van lichamelijk geweld.

Opnieuw stijging in klantoordeel sociale veiligheid

Het veiligheidsgevoel van klanten op stations en treinen is in 2016 gestegen: 87,1% geeft hiervoor een 7 of hoger, tegenover 80,1% in 2015.Een belangrijke reden voor de stijging is dat medewerkers gericht worden ingezet op locaties en tijdstippen. Ook krijgen steeds meer stations poortjes voor beheerste toegang.

Suïcidepreventie en afhandeling

Helaas kwam ook in 2016 suïcide op het spoor veelvuldig voor. NS werkt samen met ProRail en partners aan maatregelen om deze tragische incidenten zoveel mogelijk te voorkomen. Door suïcide op het spoor wordt de treindienst langdurig verstoord en voor treinpersoneel is het een schokkende gebeurtenis. In samenwerking met Openbaar Ministerie, politie en ProRail werkt NS aan plannen om de afhandeling van suïcides op het spoor te versnellen. Dit met het doel de vertraging voor onze reizigers te verminderen.