Vooruitblik 2017

NS gaat in 2017 door op de weg die afgelopen jaar is ingezet. Met een duidelijke focus op de prestaties op het hoofdrailnet, inclusief de HSL, de deur-tot-deurreis en stations van wereldklasse. Samen met onze partners maken we het reizen per trein in de toekomst beter.

Betere prestaties

Door ons te richten op de drie kernactiviteiten zetten we de reiziger daadwerkelijk op 1, 2 en 3 en geven we verdere invulling aan onze maatschappelijke rol om duurzame mobiliteit in Nederland te versterken. In 2019 is de midterm review van de HRN-concessie en toetst de overheid onder andere of NS de afgesproken streefwaarden voor de prestatie-indicatoren voor 2019 heeft gerealiseerd. In de nieuwe strategie maken we keuzes om onze prestaties daadwerkelijk te verbeteren. Deze verbeteringen, ingezet in 2016 en voortgezet in 2017, moeten zo merkbaar worden voor de reiziger.

Groene en nieuwe treinen

Sinds 1 januari 2017 rijden onze elektrische treinen in Nederland volledig op groene stroom. Dat is een mijlpaal voor ons bedrijf, maar ook voor de Nederlandse samenleving. Met de vergroening van mobiliteit leveren we een bijdrage aan de klimaatdoelstellingen van de VN. In 2017 zal ook het energieverbruik op de stations en kantoren van NS in Nederland volledig groen zijn. Onze treinen zijn in 2017 niet alleen ‘groen’, ze zijn ook steeds vaker nieuw of vernieuwd. De 58 Sprinters van het type Flirt komen sinds december 2016 gefaseerd in de dienstregeling en worden zo een steeds bekender gezicht in het Nederlandse landschap. Daarna volgt de introductie van 118 Sprinters van CAF. In 2017 gaan ook de eerste gemoderniseerde dubbeldekstreinen van het type VIRM-1 op het Nederlandse spoor rijden. In totaal ondergaan 81 treinstellen met 416 rijtuigen een vernieuwing. Duurzaamheid is daarbij belangrijk: onderdelen, zoals de cabine en het balkon, worden zo veel mogelijk hergebruikt. De modernisering loopt tot en met 2020. Naar verwachting neemt NS per dienstregeling 2021 79 nieuwe enkeldeks Intercity’s in gebruik. Het gaat hierbij om treinen met in totaal 25.000 zitplaatsen die op het reguliere netwerk en de HSL kunnen rijden.

Voorzieningen voor reizigers

Niet alleen met nieuwe treinen willen we het reizen met NS prettiger maken, ook met nieuwe diensten. Zo gaan we komend jaar door met de ontwikkeling van Reizen op Rekening, testen we de verbeterde kaartautomaat en starten we met het aanbieden van betalen met creditcard. Ook het programma NS Extra breiden we uit en we bieden de mogelijkheid om bij vragen op ns.nl te chatten met een NS-medewerker. In de loop van het jaar vergroten we de mogelijkheden voor de informatieschermen in de trein, bijvoorbeeld voor specifieke verstoringsinformatie. Op de stations Bilthoven en Heerenveen heeft NS een proef gehouden met een zelfservice-fietsenstalling met functionaliteiten als toegang met betaalpas en OV-chipkaart en aanbod van OV-fietsen. Als de proef slaagt, rollen we het concept in 2017 en 2018 op meerdere stations uit. Verder schaffen we komende drie jaar jaarlijks minimaal 1.000 nieuwe OV-fietsen aan. De verbouwde stations Eindhoven en Tilburg worden komend jaar heropend.

Werkzaamheden

Voor 2017 zijn veel werkzaamheden op het spoor gepland, met name op drukke routes in de Randstad. Dat leidt helaas tot extra hinder voor onze reizigers. De werkzaamheden zijn noodzakelijk omdat ProRail de infrastructuur moet onderhouden en het spoor klaargemaakt moet worden voor de toekomst. NS overlegt met ProRail over betere en innovatievere manieren om aan het spoor te werken, om de overlast voor onze reizigers zo veel mogelijk te beperken. NS probeert tijdens werkzaamheden zo goed mogelijk alternatief vervoer te regelen voor reizigers.

Activiteiten in het buitenland

Een bijzonder moment vindt plaats in het voorjaar van 2017: Abellio rijdt dan voor het eerst een grensoverschrijdende concessie, van Arnhem naar Düsseldorf en Mönchengladbach. 2017 is ook een spannend jaar: dan wordt bekend of we de West Midlands franchise in het Verenigd Koninkrijk winnen en wordt het bid voor Wales & Borders ingediend. Daarnaast gaan we verder met de implementatie van het ScotRail Improvement Plan en realiseren we alle voorbereidingen voor de introductie van nieuw materieel in Greater Anglia in 2018.

Financiën

NS verwacht ook in 2017 positieve financiële resultaten te behalen. Wel ligt er een uitdaging om de kosten verder omlaag te brengen en de opbrengsten te verhogen, bijvoorbeeld bij de exploitatie van het hoofdrailnet. Daarnaast blijft NS fors investeren in programma’s die bijdragen aan het behalen van de kpi’s, klanttevredenheid, nieuw materieel, kostenbeheersing bij staven en indirecten en in productiviteit. De kosten gaan voor de baten uit.

Marktordening

In 2016 heeft de staatssecretaris van IenM een onderzoek aangekondigd naar de marktordening op het Nederlandse spoor. De hiervoor ingestelde onderzoekscommissie zal waarschijnlijk in de tweede helft van maart 2017 met haar conclusies komen. NS werkt mee aan dit onderzoek door informatie en data aan te leveren. 

Toekomst van OV

Samen met onze partners GVB, RET, HTM en Qbuzz heeft NS afgelopen jaar in een visie de contouren van de mobiliteit van de toekomst opgesteld. Deze toekomstvisie gaat uit van de inzet van duurzame vormen van verschillende vervoersopties die passen bij de wens van de reiziger van de toekomst. Komende jaren zullen we met partners onderzoeken hoe we deze visie verder vormgeven.

Interne organisatie

Sinds 2016 heeft NS een nieuwe strategie en een nieuwe topstructuur. Zo kunnen we als bedrijf focussen op de midterm review in 2019, waarin wordt beoordeeld of NS de ambities heeft gehaald. In 2017 start NS met een organisatiebreed programma om een cultuur van openheid, aanspreekbaarheid en voorbeeldgedrag binnen de hele organisatie te bevorderen.