Abellio UK

Abellio UK is op dit moment de vierde grootste treinexploitant in het Verenigd Koninkrijk met een jaaromzet in 2016 van € 1,9 miljard (inclusief joint venture).

Beschrijving Britse spoormarkt

De Britse spoormarkt is sinds 1994 geprivatiseerd en opereert nu onder een concessiesysteem. Dit houdt in dat bedrijven met elkaar wedijveren om het recht te verkrijgen gedurende een bepaalde periode individuele netwerken van verschillende omvang te exploiteren. De meeste van de 20 treinconcessies in het Verenigd Koninkrijk worden door het ministerie van Verkeer aanbesteed en hebben een gezamenlijke omzet van ongeveer £ 10,9 miljard. Tegenwoordig is er echter een trend in de richting van een meer gedecentraliseerd model, waarbij de afzonderlijke landen van het Verenigd Koninkrijk en zijn regio's langzaam meer verantwoordelijkheid voor het aanbesteden van concessies beginnen te nemen. Bovendien nationaliseerde het ministerie van Verkeer Network Rail, de nationale infrastructuuraanbieder, eind 2015 opnieuw. In 2017 worden voor Network Rail meer structurele veranderingen verwacht, waaronder gedecentraliseerde verantwoordelijkheid en besluitvorming, en de mogelijkheid om bepaalde onderdelen van Network Rail te herprivatiseren.
De Britse spoormarkt heeft een flink aantal aanbestedingen in de pijplijn; de komende jaren moeten enkele contracten opnieuw worden aanbesteed. In de loop van 2017 verwacht Abellio de uitslag van de bieding voor West Midlands. Daarnaast is zij in de race voor de Wales & Borders-concessie (de beslissing daaromtrent wordt in 2018 verwacht).

2016 in een notendop

Abellio UK is op dit moment de vierde grootste treinexploitant in het Verenigd Koninkrijk met een jaaromzet in 2016 van € 1,9 miljard (inclusief joint venture). De portfolio van het bedrijf geeft een stevige basis voor de middellange termijn. Mogelijk komt er pas in 2022 voor het eerst een eind aan een contract, als ScotRail niet wordt verlengd.
Abellio UK was verheugd dat zij in oktober opnieuw de Greater Anglia-concessie had gewonnen, maar vond het jammer dat zij in april haar Northern Rail-concessie verloor, die zij vanaf 2004 in een joint venture met Serco had geëxploiteerd. De Merseyrail-concessie en de busactiviteiten van Abellio London & Surrey zijn nog steeds winstgevend.
ScotRail heeft een enerverend jaar achter de rug met een economische teruggang, het besluit van de Britten om uit de EU te stappen, vakbondsacties en diverse grote verbeteringen aan de infrastructuur om het netwerk op de komst van nieuwe elektrische treinen voor te bereiden. Abellio UK werkt er hard aan om de concessie efficiënter te exploiteren, als voorbereiding op de eerste serie nieuwe treinen die vanaf 2017 zullen worden geleverd. De volledige nieuwe vloot zal eind 2020 operationeel zijn. Dit zorgt voor een totale metamorfose van het netwerk.
Om adequaat in te spelen op de uitbreiding van haar portfolio, nam Abellio UK de klantenservice in Fort William van Serco over. Zo ontstond een gedeeld dienstencentrum en werd het bestaande financiële gedeelde dienstencentrum in Glasgow aangevuld. Met deze overname werden meer dan 50 banen veiliggesteld in een regio met toch al weinig werkgelegenheid.
Wat de politiek betreft, heeft het Verenigd Koninkrijk in juni 2016 zich in een referendum uitgesproken de EU te willen verlaten. De gevolgen hiervan op de nationale economie zijn onzeker en de Britse regering moet haar plannen voor het vertrek uit de EU nog op tafel leggen. De impact van de Brexit op lange termijn is niet bekend, maar op korte termijn zal hij een beperkt effect sorteren met vooral een lagere wisselkoers van de Britse pond. Waarschijnlijk zal de Brexit op de lange termijn een nadelige uitwerking op de energiekosten hebben.

Vooruitzichten voor 2017

Abellio UK streeft ernaar de activiteiten binnen haar gehele portfolio te verbeteren en substantiële veranderingen aan te brengen ten behoeve van de beleving van klanten. Dit betekent onder meer dat het management team van Abellio UK doorgaat met het uitvoeren van het ScotRail-verbeterplan en toeziet op het programma voor vervanging van de hele treinvloot in Greater Anglia.
Abellio UK blijft naar mogelijkheden zoeken om haar activiteiten uit te breiden en eind november 2016 heeft het aanbestedingsteam een bieding gedaan op de West Midlands-concessie in een joint venture met JR East en Mitsui. Het aandeel van Abellio UK in de bieding is 70,1%.
Tevens heeft Abellio UK de volgende ronde bereikt wat betreft de Wales and Borders-concessie in een consortiumbieding met Aecom en Carillion - die zij nodig heeft als constructiepartners voor een lightrailprogramma en -bouwprojecten. Het aandeel van Abellio UK in de bieding is 65%. In 2017 zal bekend worden aan wie West Midlands wordt gegund en is er reeds een planning gemaakt voor een eventuele mobilisatie in het geval dat het bedrijf de West Midlands-concessie wint. In 2018 wordt bekend wie de volgende operator van Wales & Borders wordt.
Daarnaast zal Abellio UK ook in 2017 de ontwikkelingen in de spoorindustrie en de bredere economie volgen, proberen de regering te bewegen voor haar gunstige besluiten te nemen en doeltreffend met belanghebbenden over haar werkzaamheden communiceren.

Organisatie en medewerkers

Abellio UK biedt haar werkmaatschappijen handvatten om hun eigen activiteiten te beheren, met het eventueel noodzakelijke toezicht en dito interventie. Het hoofdkantoor van Abellio UK is gevestigd in Glasgow met een filiaal in Londen, en bestaat uit een aantal deskundigen op diverse terreinen plus een gespecialiseerd aanbestedingsteam.

Maatschappelijke betrokkenheid

Abellio UK vindt dat zij iets terug moet doen voor de gemeenschappen waarin zij werkzaam is. Zij heeft strategische en lokale samenwerkingsverbanden met gemeenschappen en sponsort talrijke charitatieve organisaties en evenementen. In 2016 hielp Abellio UK bijvoorbeeld de fietsclub San Fairy Ann, sponsorde zij enkele evenementen van de Campaign for Better Transport en was zij een van de hoofdsponsoren van het London Transport Museum en het Railway Benefit Fund voor spoorwegmedewerkers.