Abellio Duitsland

Abellio Duitsland is op dit moment de vijfde treinexploitant in Duitsland met een jaaromzet in 2016 van circa € 195 miljoen.

Beschrijving Duitse spoormarkt

De Duitse regionale spoormarkt heeft een omvang van ongeveer € 10 miljard per jaar en een spoornet van 670 miljoen treinkilometers. De markt is sinds 2003 geliberaliseerd en de verantwoordelijkheid voor de organisatie ligt bij de 16 Duitse deelstaten, die hun regionale markt allemaal anders besturen. Dit heeft geleid tot de oprichting van 27 regionale vervoersautoriteiten, die allemaal een ander aanbestedingsregime hanteren, maar ook tot een grote stroom potentiële concessies. Er is een constante toevoer van aanbestedingen op de markt, die tot ver in 2017 zal aanhouden.
Hoewel het aantal spelers dat met het staatsbedrijf Deutsche Bahn (DB) AG concurreert, bleef toenemen en de meeste contracten aan andere exploitanten dan DB werden gegund, verzorgt DB nog steeds 70% van het regionale spoorvervoer in Duitsland. In 2020 zal dit cijfer naar verwachting zijn gedaald tot 60%.
In Duitsland heeft Abellio brutocontracten met de OV-autoriteiten, wat betekent dat Abellio Duitsland per treinkilometer voor haar dienstverlening betaald krijgt. Het opbrengst- /tariefrisico komt voor rekening van de vervoersautoriteit. Bovendien wordt het inflatierisico beschermd via passende escalatieformules. Daarom hebben de brutocontracten een laag risicoprofiel.

2016 in een notendop

Abellio Duitsland is op dit moment de vijfde treinexploitant in Duitsland met een jaaromzet in 2016 van circa € 195 miljoen. Abellio heeft de afgelopen jaren een goede concurrentiepositie op de Duitse spoormarkt opgebouwd en enkele concessies gewonnen. Hierdoor zullen de inkomsten van Abellio Duitsland stijgen tot meer dan € 500 miljoen in 2020, en gerekend naar het aantal treinkilometers zal het bedrijf dan de derde exploitant in Duitsland zijn.
Abellio zet in op beheerste groei. Daarmee kiezen we voor selectief en verstandig selecteren van concessies waarop wij bieden, professionele mobilisatie en exploitatie.
Abellio Duitsland heeft zijn marktpositie in 2016 versterkt, toen drie aanbestedingen werden gewonnen: Abellio Rail Noordrijn-Westfalen neemt in december 2019 zes lijnen van de S-Bahn Rhein-Ruhr tussen Dortmund, Wuppertal, Oberhausen en Haltern am See over. In 2016 hebben we voor het eerst om het behoud van een van onze netwerken, Ruhr-Sieg-Netz (RSN2), gestreden, en met succes. We kunnen onze dienstverlening tussen Essen, Hagen, Iserlohn en Siegen tot december 2034 voortzetten. In mei hebben wij Stuttgarter Netz in de regio Baden-Wurttemberg gewonnen en vanaf 2019 verzorgen wij treindiensten tussen Stuttgart, Heidelberg en Mannheim. In december 2016 startte Abellio Rail NRW met succes met het binnenlandse traject van het Niederrhein-Netz op drie lijnen tussen Düsseldorf / Mönchengladbach en van Bocholt naar Emmerich. In april 2017 maakt Abellio de rest van het Niederrhein-Netz operationeel door Emmerich met Arnhem te verbinden.

In 2015 had een concurrent de beslissing om Abellio de grootste deelconcessie van Stuttgarter Netze (STN) te gunnen, aangevochten. Het Gerechtshof van Karlsruhe (OLG) heeft op 9 mei 2016 een voor Abellio gunstige uitspraak gedaan. Abellio gaat vanaf juni 2019 vervoersdiensten tussen Tübingen en Mannheim verzorgen. Wij zullen 6,8 miljoen treinkilometers per dag realiseren over het 480 km lange routenetwerk met 114 stations. Het Abellio-team in de regio Stuttgart zal zo'n 250 nieuwe collega's verwelkomen en in het zuidwesten van Duitsland gaan 43 Talent 2-treinen van Bombardier rijden. In 2016 werd het nieuwe Abellio-kantoor in Stuttgart geopend.
In Mitteldeutschland ging de STS-concessie in 2016 van start. De algehele prestaties zijn bevredigend, maar door talrijke werkzaamheden van DB Netz aan de infrastructuur kon Abellio Rail Mitteldeutschland niet optimaal opereren.
Van de regionale vervoersorganisatie in Westfalen-Lippe (NWL) ontving Abellio dit jaar de gouden medaille voor hoogwaardige kwaliteit. Voor het tweede jaar op rij stond Abellio bovenaan in alle drie categorieën van punctualiteit, dienstverlening en voertuigconditie. Abellio stond tevens voor alle categorieën hoog genoteerd in de kwaliteitsranglijsten van de OV-autoriteit in het Rijn-Ruhrgebied (VRR). Volgens het VRR-rapport waren punctualiteit van de reizen, een goede conditie van de voertuigen en een uitzonderlijke dienstverlening de beslissende factoren voor onze klanten.
Voor het eerst in de geschiedenis van het bedrijf won een werknemer van Abellio Duitsland de "Eisenbahner mit Herz"-competitie.

Vooruitzichten voor 2017

Zelfs na de aanbestedingsgolf in 2016 zal de markt naar verwachting goed blijven, mede omdat de overheid de financiële steun aan het regionale spoorvervoer heeft verhoogd. Het ontvangen subsidiebedrag nam toe van € 7,5 miljard tot € 8,2 miljard per jaar. Abellio zal selectief en verstandig blijven bieden.
Vanaf het voorjaar gaat Abellio voor het eerst grensoverschrijdend vervoer verzorgen door de regio Nederrijn. Daarbij worden zowel Düsseldorf als Mönchengladbach met Arnhem verbonden. In 2017 beginnen we met de mobilisatie van de STN-concessie vanuit ons nieuwe kantoor in Stuttgart. Voor dit netwerk zijn we van plan een nieuwe werkplaats in Pforzheim op te zetten. Tevens gaan we ons richten op de mobilisatie van onze andere pas verworven concessies als Rhein-Ruhr-Express (RRX), Diesel Sachsen-Anhalt (DISA), S-Bahn Rhein-Ruhr (SBRR) en Ruhr-Sieg-Netz (RSN2).

Organisatie en medewerkers

Vanwege de recente groei van onze Duitse activiteiten hebben we geïnvesteerd in een robuustere bedrijfsinfrastructuur en een regionale substructuur met afzonderlijke directeuren voor elk van de disciplines bieden, mobiliseren en exploiteren.
De nieuwe governancestructuur onderstreept dit. Als onderdeel van het implementatieproces zijn we bezig ons management te versterken en hebben we gekwalificeerde managers op het gebied van gezondheid, veiligheid, milieu, audits en risico's aangenomen. Met de vakbonden Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) en Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) zijn we in gesprek over een collectieve tarievenovereenkomst. Wij hopen dit proces in 2017 te voltooien.

Nieuwe entiteit: Abellio Rail Baden-Württemberg

Abellio Rail Baden-Württemberg GmbH (voorheen Abellio Südwest GmbH) gaat vanaf juni 2019 Stuttgarter Netz exploiteren. Wij zullen 6,8 miljoen treinkilometers per dag afleggen over het 480 km lange routenetwerk met 114 stations. Het Abellio-team in Baden-Württemberg zal zo'n 250 nieuwe collega's verwelkomen.

Nieuw rollend materieel

Abellio heeft door middel van een operationele lease, nieuw rollend materieel besteld: 43 Bombardier Talent 2-treinen voor Stuttgarter Netz en 52 Coradia LINT voor DISA. Stadler heeft 21 Flirt EMU 5-treinen voor de grensoverschrijdende Niederrhein-Netz-concessie van Düsseldorf en Mönchengladbach naar Arnhem geleverd.

Nieuwe werkplaats

Op de nieuwe Abellio-locatie dichtbij het centraal station van Duisburg is op een oppervlak van 5.000 m² een dubbelspoorse, gecombineerde onderhouds- en washal met een totale lengte van 105 meter gebouwd. Daarnaast worden een drielaags gebouw met kantoren, personeelsruimtes en een hoogbouwmagazijn gerealiseerd. Hier worden de 21 nieuwe elektrische treinstellen van het Niederrhein-netwerk onderhouden. De keuze voor de locatie viel op Duisburg, omdat de stad en het centraal station een belangrijk verkeersknooppunt zijn en, vooral met het oog op het nieuwe netwerk, strategisch gunstig gelegen zijn.
Voor ons STN-netwerk zijn we van plan een nieuwe werkplaats in Pforzheim op te zetten. De leaseovereenkomsten met de spooronderneming Albtal Verkehrs Gesellschaft (AVG) zijn getekend. De bouwwerkzaamheden zullen tijdig vóór de exploitatie in 2019 worden voltooid.