Investeringen

NS investeerde in 2016 voor € 791 miljoen (2015: € 536 miljoen), vooral in de treinen voor de implementatie van het HSL-aanbod, de Intercity Nieuwe Generatie, de Sprinter Nieuwe Generatie, de Stadler Flirt-treinen, de revisie en modernisering van de VIRM1 en de inbouw van toiletten in de Sprinter Light Trains. NS investeerde samen met ProRail onder meer in de stations Amsterdam Centraal, Eindhoven en Breda. Daarnaast zijn er investeringen gedaan in ICT-systemen ten behoeve van bijsturen van materieel en personeel, en in klantsystemen, zoals de reisplanner, die de deur-tot-deurreis voor de reiziger moeten verbeteren.

Garantievermogen / balanstotaal
Vlottende activa/kortlopende schulden
Werkkapitaal
Balanstotaal
Resultaten met betrekking tot rentabiliteit
 

2016

2015

Met betrekking tot het vermogen

  

Garantievermogen/balanstotaal

55%

53%

Vlottende activa/kortlopende schulden

0,9

0,9

Werkkapitaal (in miljoenen euro’s)

-810

-522

Balanstotaal (in miljoenen euro’s)

6.359

6.286

Met betrekking tot rentabiliteit

  

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten / bedrijfsopbrengsten (ROS)

5,3%

3,4%

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten / gemiddeld geïnvesteerd vermogen (ROI)

5,7%

3,5%

Resultaat over de verslagperiode / gemiddeld eigen vermogen (ROE)

6,2%

3,6%