Hinder door werkzaamheden

Samen met het Locov en ProRail verzamelt NS gegevens over hinder bij buitendienststellingen vanwege werkzaamheden. Het gaat onder meer om het aantal gehinderde reizigers, de extra reistijd en het aantal extra overstappen. Zo kunnen we de mate van hinder bij buitendienststellingen vergelijken. Ten opzichte van 2015 nam in 2016 het aantal vertragingsminuten veroorzaakt door buitendienststellingen met 35% toe. Dit kwam onder meer door de langdurige stremmingen door de renovatie van het emplacement bij Utrecht en OV-SAAL. Evenals in 2015 gaf 59% van de reizigers een 7 of meer voor de dienstverlening bij geplande werkzaamheden.
In 2017 zijn veel werkzaamheden op het spoor, met name op drukke routes in de Randstad, en dat leidt tot hinder voor onze reizigers. ProRail moet de infrastructuur echter onderhouden en het spoor moet klaargemaakt worden voor de toekomst. We kijken met ProRail naar betere en innovatievere manieren om aan het spoor te werken, zodat er per saldo minder overlast is voor onze reizigers. Denk dan bijvoorbeeld aan meer werken in de nacht door het opknippen van grote werkzaamheden of het slim clusteren van grote werkzaamheden.