Afval verminderen

NS had in 2016 circa 18,5 miljoen kilogram afval uit werkplaatsen, stations, treinen en kantoren. Ons streven is om zuiniger te worden met materialen en dat van ons afval nieuwe grondstoffen worden gemaakt. Bij materiaalafvoer kijken we eerst naar hergebruik van het product, dan naar hergebruik van onderdelen en als laatste naar recycling van materialen. Met een jaarlijkse besteding van meer dan 1 miljard euro aan goederen en diensten kunnen we met onze maatregelen de circulaire economie bevorderen: NS borgt dat producenten of leveranciers de producten of materialen aan het einde van de levensduur of de gebruiksfase weer in een nieuwe cyclus kan inzetten, waardoor geen afval meer ontstaat.

Afval: onze resultaten in 2016

  • 33% scheiding kantoren, werkplaatsen, stations en treinen

  • 2,9% meer afval ten opzichte van 2015

In 2016 hebben de medewerkers in onze werkplaatsen meer dan 85% van het afval kunnen scheiden. De hoeveelheid afval in onze werkplaatsen is gestegen ten opzichte van 2015 omdat de werkzaamheden zijn toegenomen. Op de stations en in treinen zijn pas aan het einde van 2016 extra mogelijkheden tot afval scheiden gekomen, waardoor dit jaar geen verbetering in de cijfers te zien is. Er is ten opzichte van vorig jaar wel een lichte reductie (zo’n 1%) bereikt.

2020: 80% van het afval hergebruikt als grondstof

We willen dat in 2020 80% van ons afval grondstof wordt voor nieuwe producten. Dat willen we onder meer bereiken door:

  • afval scheiden aan de bron en achteraf;

  • bij materialeninkoop invulling geven aan circulair inkopen;

  • organiseren van proceseigenaarschap (afvalmanager) door heel NS om afvaldoelstellingen te realiseren;

  • samenwerken met belangrijke stakeholders zoals leveranciers en ProRail;

  • Green Deal voor circulair inkopen;

  • Green Deal afvalreductie en -recycling op treinstations en in treinen.

Green deal: meer scheiding, minder afval

In de tweede helft van 2016 zijn 4 extra stations voorzien van gescheiden afvalbakken (Amsterdam CS, Utrecht CS, Alkmaar en Eindhoven). Op Amsterdam Centraal en Eindhoven zijn ook de retailformules met het scheiden van organisch afval gestart. De nieuwe Flirt-treinen, die eind 2016 zijn gaan rijden, hebben gescheiden afvalbakken. In november konden reizigers in de nieuwe kiosken de hervulbare smartcup kopen. Hiermee kunnen ze met € 0,25 korting in elke kiosk in Nederland hun warme dranken kopen. Verder is met onze afvalverwerker Van Gansewinkel het ‘duurzaamheidsplatform reizigers’ opgericht om afvalscheiding gemakkelijker te maken voor de reiziger.