Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen

(in miljoenen euro's)

Geplaatst kapitaal

Overige reserves

Ingehouden winsten

Totaal

Minderheids- belang

Totaal eigen vermogen

Stand per 1 januari 2015

1.012

-20

2.224

3.216

-

3.216

       

Resultaat

  

118

118

-

118

Niet-gerealiseerde resultaten

 

23

 

23

 

23

Totaalresultaat over de verslagperiode

-

23

118

141

-

141

       

Dividend aan aandeelhouders

  

-48

-48

-

-48

Overig

 

-

 

-

 

-

       

Stand per 31 december 2015

1.012

3

2.294

3.309

-

3.309

       

Resultaat

  

212

212

-

212

Niet-gerealiseerde resultaten

 

32

 

32

 

32

Totaalresultaat over de verslagperiode

-

32

212

244

-

244

       

Dividend aan aandeelhouders

  

-41

-41

-

-41

Overig

 

-

-1

-1

 

-1

       

Stand per 31 december 2016

1.012

35

2.464

3.511

-

3.511