Kerncijfers

 

1e halfjaar

1e halfjaar

in miljoenen euro's

2017

2016

Winst- en verliesrekening

  

Opbrengsten

2.529

2.573

Bedrijfslasten

-2.539

-2.486

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten

-10

87

   

Nettoresultaat

-14

69

   

Balans

30 juni 2017

30 juni 2016

Balanstotaal

6.304

6.552

Eigen Vermogen

3.420

3.352

Werkkapitaal [1]

-646

-930

   
 

1e halfjaar

1e halfjaar

 

2017

2016

Kasstroom

  

Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten

-40

420

Investeringen in (im)materiële vaste activa

325

333

   

Overige kerncijfers [2]

  

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten / bedrijfsopbrengsten (ROS, in %)

-0,4%

3,4%

Aantal medewerkers (in fte ultimo)

31.699

30.835

Reizigerspunctualiteit [3] (NB. % reizigers dat met minder dan 5 min vertraging aankwam, waarvan de trein reed en aansluitingen gehaald werden)

91,4%

91,8%

Algemeen klantoordeel (% reizigers dat NS een zeven of hoger geeft)

78%

76%

    • 1Werkkapitaal: voorraden plus kortlopende vorderingen minus kortlopende schulden.
    • 2Op http://www.ns.nl/over-ns/wat-doen-wij vindt u onder ‘klantoordelen en prestaties’ meer informatie over het eerste halfjaar van 2017 en de belangrijkste indicatoren. Zie www.ns.nl/jaarverslag voor het halfjaarbericht en de belangrijkste (financiële) gegevens.
    • 3De reizigerspunctualiteit over het eerste half jaar 2016 is anders dan getoond in de halfjaarcijfers over 2016. Per 2017 wordt gebruikt gemaakt van deze nieuwe methode en nu is 2016 conform deze nieuwe methode aangepast.