Milieu-impact: emissies, landgebruik, afval, water en geluid

Negatieve milieu-impact is vooral het gevolg van het gebruik van fossiele brandstoffen. Het gebruik van fossiele brandstoffen veroorzaakt luchtverontreiniging door de emissies van onder meer CO2, SO2, NOx en fijnstof. Dit heeft een negatieve impact op klimaat, natuur en gezondheid met kosten voor de maatschappij tot gevolg. Door gebruik van groene stroom wordt deze impact bij NS steeds minder. Ook landgebruik, afval, watergebruik en geluidsoverlast leiden tot een negatieve milieu-impact. De trein heeft een positieve milieu-impact ten opzichte van de auto. Reizen met de trein voorkomt een deel van de impact van luchtverontreiniging, doordat deze, inclusief de OV-fiets, relatief lager is dan van autoreizen en alternatief voor- en natransport. De positieve impact van geluid en landgebruik ten opzichte van de auto betreft de wegen en geluidsmaatregelen die niet genomen hoeven worden omdat reizigers voor de trein kiezen. De positieve milieu-impact ten opzichte van de auto berekenden we alleen voor ‘keuzereizigers’: reizigers die een keuze kunnen en willen maken tussen de auto en de trein.
Onze negatieve milieu-impact verbeterde in 2016 met € 15 miljoen, met name door de overgang naar gebruik van windenergie vanaf 2015. Daardoor gebruikten onze treinen en gebouwen in 2016 voor 73% nieuwe groene stroom, vanaf 2017 is dat 100%.De positieve milieu-impact van reizen met NS ten opzichte van de auto liep daardoor op tot € 205 miljoen.
De huidige negatieve milieu-impact bedroeg circa € 93 miljoen (€ 108 miljoen in 2015), onderverdeeld naar ongeveer € 48 miljoen direct als gevolg van NS en circa € 45 miljoen in de keten als gevolg van voor- en natransport, productie van treinen en elektriciteit en infrastructuur.

Negatieve milieu-impact
Positieve impact t.o.v. auto