ScotRail

Omschrijving

Het risico dat tegenvallende operationele performance van ScotRail en de negatieve publiciteit daarover leidt tot verhoogde politieke druk op de organisatie wat kan leiden tot imagoschade voor Abellio en NS. Daarnaast staat de financiële performance onder druk door tegenvallende economische ontwikkeling.

Toelichting

De operationele performance is minder goed dan de afgesproken targets. Als gevolg van onrust en staking van personeel omtrent ‘driver controlled operations’, werkzaamheden ter verbetering van de infrastructuur (zoals de sluiting van de ‘Winchburgh Tunnel’ en ‘Queen Street’) en herfstweer is de performance verslechterd, hoewel ScotRail binnen het Verenigd Koninkrijk relatief goed presteert in relatie tot de grootte en de complexiteit van de franchise. De druk vanuit de media en politiek is hierdoor toegenomen.

Maatregelen

ScotRail heeft een Performance Improvement Plan opgesteld dat ervoor moet zorgen dat de operationele performance zo snel mogelijk weer op niveau komt. De operationele verbeteringen zitten voor een deel ook in initiatieven die op de middellange termijn tot resultaat zullen leiden, bijvoorbeeld het inzetten van nieuw materieel. Om de enorme transformatie van het Schotse spoorvervoer verder in goede banen te houden, onderhoudt ScotRail nauw overleg met de Schotse overheid, Transport Scotland en zit ScotRail in een ‘deep alliance’ met NetworkRail. Het doel van de Deep Alliance is dat samenwerken tot verminderde impact van de infrastructurele (onderhouds)werkzaamheden en andere, ongeplande verstoringen voor de reiziger en leidt tot een verhoogde punctualiteit. Deze vier partijen hebben nu een gezamenlijk gedragen aanpak ontwikkeld. Dit zal bijdragen aan een verbetering van de dienstverlening aan de reizigers, proactieve communicatie aan reizigers en aan het nakomen van de contractuele verplichtingen van de concessie. Dit is een onderdeel van de proactieve aanpak om onze reputatie in Schotland te bewaken. Verbetering van de operationele performance en diverse financiële initiatieven zullen bijdragen aan een verbetering van de financiële resultaten.

Trend beheersing

De genoemde maatregelen zullen op korte- en middellange termijn tot resultaat moeten leiden. De effecten zijn deels al zichtbaar. De beheersing is daarom verbeterd.

Restrisico

Midden. Het huidige risicoprofiel sluit nog niet aan bij het gewenste risicoprofiel.