Resultaat over de verslagperiode en winstbestemming

Over 2016 is een winst van € 212 miljoen gerealiseerd. Voorgesteld wordt om een dividend uit te keren van € 78,7 miljoen, zijnde 37% van het resultaat over 2016 plus een additioneel dividend van € 4,7 miljoen als gevolg van een afspraak uit het verleden, en het resterende bedrag van € 133,3 miljoen aan de reserves toe te voegen.