Duurzame mobiliteit

In 2017 alle treinen op groene stroom

In 2016 reed 73% van onze treinen op groene stroom. Doordat de oplevering van windparken sneller gaat dan voorzien, rijden al vanaf 2017 al onze elektrische treinen in Nederland op deze schone stroom. De groene stroom is afkomstig uit nieuwe windparken die stapsgewijs in gebruik worden genomen in Nederland, België, Zweden en Finland. De helft van de stroom komt uit Nederland, de andere helft uit het buitenland uit speciaal aangewezen parken. Zo is de levering herleidbaar. Naast de treinen zal in 2017 ook het energieverbruik op de stations en kantoren van NS in Nederland volledig groen zijn. In 2016 was dat 73%.
In 2016 is de levering van gas voor gebouwen aanbesteed. Gas zal in 2020 100% klimaatneutraal zijn op basis van herleidbaarheid en additionaliteit (toegevoegde waarde voor het milieu).

Duurzaam reizen

In 2015, onderweg naar de Klimaattop, hebben 15 organisaties de handen ineen geslagen om duurzame mobiliteit van hun medewerkers te stimuleren. Dit zijn naast NS onder meer enkele banken, verzekeraars en multinationals. In 2016 zijn de organisaties diverse malen bij elkaar gekomen om van elkaar te leren, zowel van de successen als de knelpunten. Daarnaast hebben zij organisatie-overstijgende thema’s rond verduurzaming van mobiliteit besproken, zoals fiscale stimuli, verduurzaming via arbeidsvoorwaarden en samenwerking met lokale overheden. Eind 2016 hebben zich voorafgaand aan de Nationale Klimaattop opnieuw 15 organisaties aangesloten die deze ambitie delen.
Naast effectief beleid is ook beïnvloeding van individueel reisgedrag onderdeel van verduurzaming. NS laat medewerkers van bedrijven via het gedragsveranderingsprogramma MEE! de voordelen van duurzame mobiliteit ervaren. Medewerkers van Accenture en Arcadis hebben het programma reeds met positief resultaat doorlopen. Het gebruik van openbaar vervoer, fiets en thuiswerken namen toe en het autogebruik nam af, met als resultaat behoorlijke besparingen op kosten en CO2-uitstoot. Meer dan de helft van de respondenten gaf aan het OV een aantrekkelijker alternatief te vinden dan voorheen.

Visie mobiliteit in Nederland

Om een dichtbevolkt land als Nederland ook in de toekomst bereikbaar, leefbaar en concurrerend te houden, zijn – behalve een nieuwe manier van kijken naar en denken over mobiliteit van vervoerbedrijven en overheden – jaarlijks grote investeringen nodig. NS, Qbuzz, HTM, GVB en RET hebben gezamenlijk een toekomstbeeld voor mobiliteit in Nederland geschetst. Hierin staan verbeteringen rondom deur-tot-deurreistijd en capaciteit, flexibiliteit, gemak en duurzaamheid van het openbaar vervoer in Nederland. Deze toekomstvisie gaat uit van de inzet van duurzame vormen van verschillende vervoersopties die passen bij de wens van de reiziger van de toekomst:

  • die wil zélf bepalen en kiezen waar, wanneer en vooral hoe hij reist;

  • hij denkt niet meer vanuit het aanbod en dienstregeling van de overheid en vervoerder;

  • hij kiest voor de optie die het snelst, meest gemakkelijk en duurzaam is, met een goede prijs-kwaliteitverhouding.

In de visie is het OV zó snel en zó flexibel dat het een vanzelfsprekende keuze is. De auto is dan in mindere mate de primaire keuze, maar één van de opties. Daarvoor moeten grote steden in dichtbevolkt gebied binnen een uur onderling verbonden zijn en zal in rustigere gebieden meer inzet van flexibel, vraaggestuurd vervoer worden aangeboden. Hiervoor is een andere manier van samenwerken en een andere rol van de overheid nodig. Deze visie is een aanbod aan centrale en decentrale overheden. Als uitvoerende organisaties, dagelijks verantwoordelijk voor de mobiliteit van miljoenen reizigers, willen wij vanuit onze ervaring een nuttige bijdrage leveren aan het verdere debat.