Spoorwegveiligheid

Om de spoorwegveiligheid te vergroten, is NS bezig met de ontwikkeling van één geharmoniseerd veiligheidsbeheersysteem voor alle bedrijfsonderdelen. Hiermee zorgen we voor heldere en eenduidige processen, wat de spoorwegveiligheid bevordert. Ook besteden we continu aandacht voor veilig werken. Specifieke aandacht gaat hierbij uit naar het leren van zaken die (bijna) mis gingen en het bespreken van veiligheid tussen management en collega’s op de werkvloer. Met ProRail hebben we afspraken gemaakt over terugkoppeling en afhandeling van onveilige situaties in de infrastructuur.

Passages rood sein

Het aantal niet-technische passages van een rood sein (STS) – naast ongevallen een andere indicator voor spoorwegveiligheid bleef met 46 in 2016 stabiel (2015: 45). Het aantal treinen dat een gevaarpunt bereikte – de plek waar een incident kan ontstaan – daalde van 14 naar 11. De verbetering is mede te danken aan de implementatie van conflictvrije planning, vereenvoudiging van regels op opstelterreinen, verdere invoering van ATB-vv (Automatische Treinbeïnvloeding verbeterde versie) en open communicatie met medewerkers over veiligheid, bijvoorbeeld afleiding door de smartphone.

Rijden met ERTMS

ERTMS is een nieuw Europees treinbeveiligingssysteem dat wordt ingevoerd op het Nederlandse spoor. Het is de bedoeling dat in 2022 alle treinen en zo veel mogelijk infrastructuur van ERTMS zijn voorzien. Het systeem vergroot de internationale interoperabiliteit, de veiligheid en betrouwbaarheid van de treindienst. In de eerste helft van 2016 hebben we onderzocht welke impact het heeft om te rijden onder ERTMS, ATB en de transities tussen beiden. Met de uitkomsten kan NS de opleiding van machinisten verbeteren. Verder is in 2016 de uitrolstrategie voor de infrastructuur bekend gemaakt. De eerste baanvakken met ERTMS – Kijfhoek-Roosendaal Grens en Haarlem e.o. – worden operationeel in 2024.