NS als werkgever

Een goede en betrouwbare dienstverlening aan reizigers is alleen mogelijk als we operationeel optimaal kunnen presteren met gezonde, betrokken en vakkundige medewerkers. Daarom investeren we in de ontwikkeling van medewerkers, ondersteunen we management, en vergroten we de slagkracht en veranderkracht van de organisatie. Hier hoort ook een effectieve samenwerking met medezeggenschap en vakbonden bij.

Onze medewerkers

  • Ultimo 2016 bestond de Nederlandse NS-populatie uit 21.488 medewerkers (18.447 fte's);

  • Van alle NS-medewerkers heeft 80% een contract voor onbepaalde tijd (2015: 82%)

  • Het aandeel vrouwen bij NS is 34% (2015: 34%)

  • De gemiddelde leeftijd van medewerkers is 43 jaar (2015: 43 jaar)

Trends in de arbeidsmarkt

De economie trekt aan en dat is te merken: de arbeidsmarkt wordt krapper, zeker voor de toch al schaarse doelgroepen techniek en ICT. NS speelt hierop in met gerichte werving, eigen opleidingen, aandacht voor de betrokkenheid van medewerkers, behoud van vakmanschap en de ontwikkeling van talent. Daarmee willen we een toppositie houden op de Nederlandse arbeidsmarkt.