CAO: onregelmatigheidstoeslag tijdens de vakantie

Als aanvulling op de CAO 2015-2017 hebben NS en de vakbonden in 2016 een afspraak gemaakt over het betalen van onregelmatigheidstoeslag tijdens de vakantie. Dit was nodig naar aanleiding van ontwikkelingen in de rechtspraak. Deze afspraak geldt met terugwerkende kracht van 5 jaar.