Mobiliteit

Arbeidsmobiliteit heeft een duidelijke en belangrijke positie ingenomen voorafgaand aan, tijdens en na organisatieontwikkelingen, zoals onder meer bij Reisinformatie en Be- en bijsturing. Ook afspraken uit het Sociaal Plan bevorderen mobiliteit, net als de CAO-afspraken rondom duurzame inzetbaarheid. Zo heeft NS in 2016 in navolging van CAO-afspraken de Loopbaanvoucher geïmplementeerd. Met zo’n voucher ter waarde van 750 euro, kan een medewerker deelnemen aan individuele programma’s en groepstrainingen gericht op persoonlijke ontwikkeling in de huidige of toekomstige functie.

NS begeleidt niet alleen medewerkers in het kader van re-integratie, boventalligheid en outplacement, maar ook steeds meer medewerkers die zelf meer zicht willen krijgen op hun toekomstmogelijkheden. In 2016 hebben ruim 750 medewerkers gebruik gemaakt van hulp en advies door de afdeling Loopbaanadvies. Ook hebben we in 2016 de aangeboden producten- en diensten vernieuwd.

Twee concessies die NS reed zijn gegund aan Arriva en Syntus. De goede overdracht van de NS-medewerkers, die gemiddeld geruime tijd in dienst waren bij NS, had hierbij de primaire aandacht. Het betrokken management en HR hebben dit in goede banen geleid.