Leiderschap bij NS

Leidinggevenden op cruciale posities binnen NS moeten over executiekracht en verandervermogen beschikken om de operationele en financiële prestaties te verbeteren. Daarnaast moeten zij een onberispelijk moreel kompas hebben ten aanzien van integriteit en ethiek. Belangrijk zijn de operationele managers en de groep van 190 topmanagers op posities die grote impact hebben op de prestaties voor de reiziger en in de operatie.
We investeren gericht in de doorstroom en ontwikkeling van de huidige leiders en in het klaarstomen van toekomstige leiders. Interne opvolgers voor de korte en langere termijn hebben we in beeld gebracht. Van de 12 benoemingen in de top 50 afgelopen jaar komt 75% uit de interne opvolgingsplanning.

Leiderschapsontwikkeling

Om medewerkers met doorgroeipotentieel te helpen hun volgende stap te zetten, bieden we ondersteuning op maat en in-company leiderschapsprogramma’s. In 2016 is de tweede editie gestart van ons internationale leiderschapsprogramma Navigator. Deelnemers aan dit programma staan genoemd op opvolgingsplekken van top 50-functies.
In 2016 namen 66 trainees deel aan het traineeprogramma voor operationeel management, IT, Procurement, Techniek en Finance. Binnen de branche is ons traineeprogramma verkozen tot meest aantrekkelijke traineeship. Het aantal ex-trainees dat inmiddels werkzaam is op een sleutelpositie bedraagt 9. Vorig jaar waren dat er 5.

Teamontwikkeling

In 2016 heeft NS 12 interne teamcoaches opgeleid. Zij leren teams beter en effectiever samenwerken. Met deze teamcoaches besparen we fors op externe uitgaven, leren we binnen onze organisatie actief van en met elkaar, en verhogen we de effectiviteit van teams. In 2016 hebben 25 teams met een teamcoach gewerkt.