Methodologie, scope en uitgangspunten

  • Voor de geselecteerde thema’s is beoordeeld of het haalbaar is ze te kwantificeren met beschikbare data en waarderingsgrondslagen, anders is het thema kwalitatief opgenomen (zoals diversiteit). Het gaat hier om een waardering van maatschappelijke kosten en baten die buiten de financiële resultaten vallen. Voor de waardering maken we gebruik van externe (wetenschappelijke) onderzoeken en onze eigen data.

  • Reikwijdte: Deze impactanalyse richt zich enkel op de Nederlandse activiteiten van NS, deze zijn zo volledig mogelijk meegenomen.

  • Verwijzing methodologie en scope: Voor een gedetailleerde beschrijving van de methodologie en reikwijdte per thema, zie www.ns.nl/mvoberekeningen.

  • Wijzigingen: De meetmethode voor vertragingen is verbeterd, wat we met terugwerkende kracht alleen voor 2015 konden toepassen. In 2014 is de oude meetmethode gebruikt. Bij veiligheid ten opzichte van de auto maakten we gebruik van een meer actuele externe bron en met terugwerkende kracht toegepast in de berekeningen van 2015 en 2014.

  • Per jaar nemen we een correctiefactor voor inflatie mee.

  • NS werkt op veel thema’s samen met partners aan verbetering van resultaat en maatschappelijke impact. Met ProRail verbeteren we bijvoorbeeld spoorwegveiligheid, punctualiteit en reistijd. Ondanks dat voor veel thema’s een deel van de impact aan ketenpartners is toe te wijzen, doen we dit nu nog niet in de berekening. We kijken naar methodes om een verdeling wel mee te nemen in volgende publicaties. De positieve en negatieve impact presenteren we per thema afzonderlijk, aangezien het niet mogelijk is om deze direct met elkaar te verrekenen omdat de positieve impact vaak wordt weergegeven ten opzichte van vervoer met de auto.