Groeiproces

NS ziet de impactberekening als groeiproces. In 2016 hebben we ketenscope of kwantificeerbare thema’s niet uitgebreid. De komende jaren richten we ons op het verder integreren van de maatschappelijke impactberekening in investeringsbeslissingen.
Voor de juiste context van de resultaten publiceren we de methodiek, de uitgangspunten en de gemaakte keuzes op www.ns.nl/mvoberekeningen. Hiermee wil NS andere bedrijven inspireren en bijdragen aan de ontwikkeling van een standaard voor het berekenen van maatschappelijke impact. In 2016 heeft NS als onderdeel van het curriculum een studycase op Yale verzorgd over het berekenen van maatschappelijke waarde. Ook draagt NS bij aan een standaard voor impactanalyse, onder meer door in 2016 deel te nemen aan het initiatief ’Sociale Waardecreatie’ van De Groene Zaak, een Nederlandse partner van de World Business Council for Sustainable Development.