Brexit

Omschrijving

Het risico dat onzekerheid over politieke besluiten van de nieuwe regering, een lagere wisselkoers en dalende economische groei effect hebben op de activiteiten van Abellio UK, waardoor de winstgevendheid onder druk kan komen te staan.

Toelichting

De gevolgen van de Brexit kennen veel onzekerheden. Zo is de verwachting dat de economie minder zal groeien (o.b.v. analyse door Oxford Economics en CEBR), maar de omvang is nog onzeker. Ook is de uitwerking op de wisselkoers van de Britse pond onzeker, hetgeen impact heeft op kapitaalstromen vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland. Naast financieel-economische gevolgen is er ook nog grote politieke onzekerheid.

Maatregelen

Commerciële initiatieven worden gereviewd en waar nodig aangepast. Stakeholdermanagement is een continu proces waarmee strategische intenties van belangrijke stakeholders geïdentificeerd kunnen worden. De impact van de Brexit op financiële performance wordt continu gemonitord en in dat kader worden kostenbesparingsprogramma’s versneld opgestart.

Trend beheersing

Abellio heeft diverse maatregelen getroffen om te anticiperen op mogelijke ontwikkelingen. De impact van de Brexit kent echter nog veel onzekerheden. Of de huidige maatregelen voldoende zijn om deze onzekerheden te mitigeren is op dit moment nog niet duidelijk.

Restrisico

Hoog. Het huidige risicoprofiel sluit nog niet aan bij het gewenste risicoprofiel.