2016 in een notendop

  Voorwoord

  NS Groep

  Reikwijdte en verslaggevingscriteria

  Vooruitblik 2017

  GRI-Tabel

  Activiteiten in Nederland

  Activiteiten in het buitenland

  Abellio

  De strategie van Abellio

  Qbuzz

  Jaarrekening

  Overige gegevens

  Tien jaren NS

  Begrippenlijst