4. Verbruik grond- en hulpstoffen en voorraden

(in miljoenen euro's)

2016

2015

Materiaalverbruik

309

303

Energieverbruik

199

201

Totaal

508

504