17. Voorraden

(in miljoenen euro's)

31 december 2016

31 december 2015

Onderhoudsmaterialen

120

110

Projecten in aanbouw onverkocht

5

17

Handelsgoederen

14

11

Totaal

139

138

De voorraden onderhoudsmaterialen bestaan uit grondstoffen en materialen, ten behoeve van de productie en onderhoud van halffabrikaten en eindproducten van het onderhoudsbedrijf. In 2016 bedraagt de als last opgenomen vermindering van de voorraadwaarde tot netto-opbrengstwaarde € 11 miljoen (2015: € 6 miljoen). De cumulatieve waardevermindering, na onttrekkingen, bedraagt ultimo 2016 € 94 miljoen (2015: € 95 miljoen).