31. Gebeurtenissen na balansdatum

Verkoop 40% belang Greater Anglia

Op 17 januari 2017 heeft de Groep een contract ondertekend waarbij zij 40% van haar belang in Greater Anglia zal verkopen aan Mitsui & Co., Ltd, in afwachting van de definitieve wettelijke goedkeuringen. Het belang in Greater Anglia zal naar verwachting 100% geconsolideerd blijven, waarbij het minderheidsbelang als financieel instrument zal worden verantwoord.