Enkelvoudige winst-en-verliesrekening 2016

(in miljoenen euro's)

2016

2015

   

Overig resultaat

-

-

Resultaat groepsmaatschappijen na belastingen

212

118

Netto resultaat

212

118