Onze prestaties in brede context

Punctualiteit op een druk spoor

Uit een vergelijking tussen punctualiteit versus drukte op het spoor in 18 landen blijkt dat NS in de top drie staat. Al jarenlang deelt Nederland een toppositie met Zwitserland en Japan, die beide eveneens een hoge punctualiteit behalen op een heel druk spoor.

Reputatie

Onze reputatie is een indicator voor de aantrekkelijkheid van het reizen met NS. NS meet de reputatie structureel met de Reptrak-methodiek (Reputation Institute). De reputatie van NS zwakte af in de periode 2010-2012. Onder meer de prestaties op het spoor in drie achtereenvolgende winterperiodes, het tragische treinongeluk in Amsterdam in 2012 en de ontwikkelingen rondom de Fyra/V250 lagen aan deze daling ten grondslag. In 2014 steeg de reputatie naar een gemiddelde jaarscore van 53,5 (op een schaal van 100). In 2015 zette deze positieve ontwikkeling niet door. De reputatiescore daalde naar 51,9. Dit kwam onder meer door enkele grote verstoringen, de aandacht voor agressie tegen NS-personeel, de geconstateerde onregelmatigheden bij de aanbesteding in Limburg en de parlementaire enquête Fyra.
In 2016 verbeterde de reputatie zichtbaar, met een reputatiescore van 55,2 (doel: 53). 2016 kende minder grote verstoringen. Daarnaast was de reizigerspunctualiteit beter dan in 2015, resulterend in een betrouwbaarder product voor de reiziger. Ook was er beduidend minder media-aandacht in vergelijking met vorig jaar. De positieve reputatie-ontwikkeling is ook zichtbaar in de ontwikkeling van het klantoordeel. Onze doelstelling is een reputatiescore van 57 in 2019.

Ontwikkeling Reptrak-pulsescore NS

  Duurzame mobiliteit

  NS wil koploper zijn in duurzame mobiliteit. In de ogen van de Nederlandse consument zijn wij echter geen uitgesproken duurzaam merk. Treinreizigers zien ons bedrijf en de trein als duurzamer, maar bij de gemiddelde Nederlander blijft het beeld gelijk. Daarom willen we onze inspanningen op dit gebied zichtbaar houden en verbeteren. Uit onderzoek van Dossier Duurzaam (2015) onder consumenten blijkt dat de aandacht voor duurzaamheid toeneemt. Ze vinden het belangrijk dat bedrijven duurzaam opereren, en letten ook bij aankopen meer op de duurzaamheid van producten. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn toenemende aandacht voor duurzaamheid in de media (Klimaattop Parijs, rechtszaak van Urgenda tegen de overheid, sjoemelsoftware) en grotere zichtbaarheid van duurzame producten. Ook de aantrekkende economie zorgt ervoor dat mensen meer oog hebben voor maatschappelijke issues. NS bekleedt de 17e positie in de lijst van grote merken (2015:16). We hebben hetzelfde aantal punten als in 2015 maar andere bedrijven hebben meer punten gehaald.
  Verder blijkt uit onderzoek (december 2016) onder Nederlanders en treinreizigers dat het duurzame imago van NS is gestegen. Zo vinden meer respondenten dat NS consumenten faciliteert om meer milieuvriendelijke(re) vervoerkeuzes te maken.

  Uitstoot

  30% van de directe CO2-emissies in Europa wordt veroorzaakt door de transportsector, waarvan 1,5% door het spoor (bron UIC, IEA). De CO2-emissie van het spoor is in de afgelopen jaren afgenomen, terwijl de transportsector in z'n geheel fors is gestegen. Emissies leiden tot opwarming van de aarde. Tijdens de klimaattop in Parijs in november hebben landen met elkaar afgesproken binnen de 2 graden opwarming te blijven. NS draagt hieraan bij met geverifieerde doelen op het gebied van energiebesparing en vergroening. Dankzij deze maatregelen is bij NS in Nederland de CO2-emissie de afgelopen vijf jaar afgenomen. Met een CO2-uitstoot die per reizigerskilometer circa 92,8% lager ligt dan de gemiddelde auto, is reizen per trein beter voor het milieu dan veel andere vormen van gemotoriseerd vervoer. Qua energieverbruik zit NS in 2016 ruim 35% onder het Europese gemiddelde van de internationale spoorwegnorm (UIC) van 0,11 kWh per rkm..

  Transparantie

  NS is opgenomen in de vaste onderzoeksgroep van de Transparantiebenchmark. Dit is een instrument van het ministerie van Economische Zaken om de maatschappelijke verslaggeving in Nederland te bevorderen. De uitkomsten worden gepresenteerd in een Transparantieladder en publiek toegankelijk gemaakt en gecommuniceerd. Met 197 punten op een schaal van 200 bezet NS de 3e plek op de 2016 Transparantieladder (2015: 4e). Het is onze ambitie een top 10-notering te behouden. De top 5:

  1. Alliander

  2. Schiphol Group

  3. NS

  4. Unilever

  5. Nederlandse Gasunie