Missie, visie en ambitie

Onze missie is ervoor te zorgen dat reizigers zich verbonden voelen door NS. Het is onze ambitie om samen met partners de reiziger regie te geven over zijn reis van deur tot deur. Zo dragen wij bij aan betaalbare en duurzame mobiliteit in Nederland.
Voor 2019 is het onze ambitie om te slagen voor de midterm review door de reiziger op 1, 2 en 3 te zetten. We voeren een duurzame robuuste treindienst heel goed uit en bieden een drempelloze deur-tot-deurreisbeleving. Daarbij bieden we de reiziger optimale controle, vrijheid en waardering. Om dat te realiseren, kiezen we in onze strategie Spoorslags Beter voor drie kernactiviteiten:

  1. Betere prestaties op het hoofdrailnet, inclusief HSL en daarmee samenhangende internationale treindiensten. 
    Dit betekent een betere treinreis, hogere betrouwbaarheid, schonere treinen en investeren in nieuwe treinen. Daarnaast verhogen we frequenties waardoor de dienstregeling voor de reiziger verbetert.

  2. Stations van wereldklasse.
    Zonder station geen trein. De stations vormen een essentiële verbinding de deur-tot-deurreis van de reiziger en zijn van grote invloed op onze klanttevredenheid. De reiziger verwacht op stations gemakkelijke aansluitingen, een veilig en comfortabel verblijf, een positieve beleving en herkenbare uitstraling. Dit verzorgen we in nauwe samenwerking met ProRail en in overleg met lokale overheden.

  3. Bijdragen aan een betere deur-tot-deurreis.
    In zijn reis van deur tot deur is NS een van de schakels voor de reiziger.Daarom willen we ook bijdragen aan het eerste en laatste deel van de reis. De reiservaring verbeteren we door de introductie van nieuwe betaalmethoden en nog betere reisinformatie, waarbij gemak voorop staat. We stemmen de dienstregeling zo goed mogelijk af met bus, tram en metro, bieden ketendiensten aan zoals OV-fiets en Zonetaxi en zorgen ervoor dat de stations als comfortabele multimodale knooppunten fungeren voor de reiziger. Dit doen we samen met overheden, andere vervoerders, infrabeheerders en consumentenorganisaties. Zo geven we de reiziger maximale regie op zijn eigen reis.

Door ons te richten op deze drie kernactiviteiten zetten we de reiziger daadwerkelijk op 1, 2 en 3 en geven we verdere invulling aan onze maatschappelijke rol om duurzame mobiliteit in Nederland te versterken. In alles wat we doen staat één vraag centraal: ‘Wordt de reiziger hier beter van?’ Om deze reden investeert NS de komende jaren ruim 3 miljard euro in deze kernactiviteiten, met onder andere de aanschaf van nieuwe treinen, het aanbieden van betere reisinformatie en betere wifi, het introduceren van nieuwe betaalmethodes en het verder verbeteren van stations.