HSL-aanbod

Omschrijving

Het risico dat we door ERTMS-softwareleveringsproblemen voor de locomotief, overbelasting van bedrijfskritische medewerkers in de organisatie en externe factoren de afgesproken productstappen te laat of niet conform het kwaliteitsniveau opleveren.

Toelichting

Na de problemen met de Fyra is NS een alternatief HSL-aanbod overeengekomen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Daarin staat op welk moment NS bepaalde productstappen (dienstregelingen) introduceert met alternatief materieel. Het is nodig nieuwe samenstellingen van materieel (locomotief + rijtuigen) voor de introductie te testen, voordat ze worden toegelaten. NS is daarbij afhankelijk van leveranciers en andere ketenpartners. Daarnaast spelen externe omstandigheden als zijwind een belangrijke rol bij de operationele performance. Bij de introductie van nieuwe productstappen met nieuw materieel is het normaal dat er sprake is van een groeipad qua prestaties. Op dit moment is onze performance nog niet op het gewenste niveau.

Maatregelen

Het programma Implementatie HSL-aanbod bereidt samen met de business de implementatie van de verschillende productstappen voor. Daarin staat voorop dat de staande organisatie zo goed mogelijk in staat wordt gesteld om het nieuwe product te gaan besturen en een daling van de performance te beperken/voorkomen bij de opstart van het nieuwe product. Het materieeldeel van het programma moet ervoor zorgen dat de treinen op tijd beschikbaar zijn om het overeengekomen vervoersaanbod te realiseren. Het materieel moet technisch geschikt, toegelaten en bedrijfszeker zijn. NS heeft een programma opgezet om de performance van de Intercity direct (Amsterdam-Breda) te verbeteren. Dit heeft al geleid tot verbeteringen in de operationele performance, maar het uitvalpercentage blijft nog boven het afgesproken performanceniveau.
De trein IC Brussel wordt mogelijk vanaf december 2017 ongeveer een half uur sneller. De versnelde Benelux-trein is het antwoord van NS op de aanbevelingen van de parlementaire enquête Fyra. Die pleitte voor meer snelle en goedkope treinen naar Brussel.

Trend beheersing

NS heeft diverse maatregelen doorgevoerd waardoor de beheersing van de performance is verbeterd. Desondanks blijft de performance nog onder het gewenste niveau. Ook is de afhankelijkheid van leveranciers en partners kritiek. Het introduceren van nieuwe productstappen kent ook nog een hoog risico. Overall is de beheersing gelijk gebleven.

Restrisico

Hoog. Het huidige risicoprofiel sluit nog niet aan bij het gewenste risicoprofiel.