Bedrijfsopbrengsten

De opbrengsten bedroegen € 5.093 miljoen in 2016 ten opzichte van € 4.973 miljoen in 2015, een toename van 2,4%.

Bedrijfsopbrengsten

Opbrengsten Nederland

Opbrengsten reizigersvervoer per trein in Nederland

De opbrengsten van het reizigersvervoer per trein namen met € 111 miljoen (4,9%) toe tot € 2.358 miljoen door de jaarlijkse prijsindexatie (2,1%) en groei van reizigerskilometers (2,0%). NS realiseerde hogere opbrengsten door meer abonnementhouders in de consumentenmarkt (2,3%) en groei in de zakelijke markt (8,1%). De aantrekkende economie en de gestegen koopkracht hadden een positieve impact op de opbrengsten. Ook was 2016 een schrikkeljaar en kende daardoor een extra dag ten opzichte van 2015. Het aantal werkzame personen, belangrijk voor het spitsvervoer, groeide in 2016 met 1,3%. Bij de OV-studentenkaart realiseerde NS een hogere opbrengst (0,9%) door de prijsindexatie. Het gemiddeld aantal OV-studentenkaarthouders daarentegen is in 2016 met 0,8% gedaald ten opzichte van 2015, onder andere onder invloed van het sociaal leenstelsel.

Opbrengsten reizigersvervoer per bus in Nederland

De opbrengsten uit de busactiviteiten in Nederland, verzorgd door Qbuzz, bedragen € 212 miljoen ten opzichte van € 207 miljoen in 2015, een groei van 2,4%. De toename komt vooral door hogere opbrengsten bij de BRU/Utrecht-concessie door groei in reizigerskilometers en hogere projectensubsidies van de provincie Utrecht.

Opbrengsten stationsontwikkeling en -exploitatie in Nederland

De opbrengsten uit stationsontwikkeling en –exploitatie in Nederland zijn in 2016 met € 27 miljoen afgenomen. Onderliggend ontwikkelt de omzet zich goed. De belangrijkste oorzaak voor de lagere omzet is de teruggang in omzet uit vastgoedontwikkeling en –exploitatie door minder ontwikkelprojecten en minder verkopen van vastgoed vergeleken met 2015. Daarnaast is de retailomzet in Nederland met € 12 miljoen afgenomen. Dat is een saldo van enerzijds de lagere omzet door het in concessie geven van de formules Burger King, La Place en Ola Happiness (€ 26 miljoen) en anderzijds de omzetgroei in de andere formules (€ 14 miljoen).

Opbrengsten stationsexploitatie buiten Nederland

De opbrengsten uit retailactiviteiten in het buitenland namen af met € 18 miljoen door het beëindigen van deze activiteiten.

Opbrengsten Verenigd Koninkrijk

Opbrengsten reizigersvervoer per trein in het Verenigd Koninkrijk

De opbrengsten van het reizigersvervoer per trein in het Verenigd Koninkrijk door Abellio zijn in 2016 € 1.430 miljoen. Dit is € 74 miljoen lager dan in 2015 (€ 1.504 miljoen). Een volledig jaar aan opbrengsten uit de ScotRail concessie in 2016 werd deels teniet gedaan door de overgang in 2016 van de Greater Anglia concessie naar een kleinere Greater Anglia concessie per 1 mei 2015. Echter vooral de koersdaling van het Britse pond ten opzichte van de gemiddelde koers van 2015 had een negatief effect op de opbrengsten in euro. Het effect van de lagere koers had een impact van € 183 miljoen. In Britse ponden steeg de omzet in 2016 met 7,2%.

Opbrengsten reizigersvervoer per bus in het Verenigd Koninkrijk

Ook de Abellio-busactiviteiten in Engeland, mede door de start van nieuwe busconcessies, lieten een stijging van de opbrengsten van reizigersvervoer in Britse ponden zien van 7,7%. Desondanks daalden de opbrengsten in euro’s van € 221 miljoen in 2015 naar € 211 miljoen in 2016 door de daling van het Britse pond ten opzichte van de euro.

Opbrengsten Duitsland

Opbrengsten reizigersvervoer per trein in Duitsland

In Duitsland heeft Abellio € 181 miljoen aan opbrengsten van reizigersvervoer gerealiseerd (2015: € 68 miljoen). De groei kwam met name uit de in 2015 gestarte Saale-Thüringen-Sudharz concessie.

Opbrengsten overige activiteiten NS

De overige opbrengsten zijn in 2016 met € 13 miljoen toegenomen. Voornamelijk bij Abellio zijn bij de ScotRail-concessie meer externe diensten geleverd en in Duitsland zijn meer opdrachten uitgevoerd bij PTS, het onderhouds- en schoonmaakbedrijf dat onderdeel is van Abellio Duitsland.