Energie

NS is een van de grootste energieverbruikers in Nederland. 90% wordt gebruikt voor het laten rijden van treinen en 10% voor gebouwen. Onze ambitie is om in 2020 klimaatneutraal te zijn. Daarom willen we energie zo verantwoord mogelijk gebruiken. De overstap naar 100% groene stroom voor treinen op het hoofdrailnet hebben we vervroegd naar 1 januari 2017. Dit was mogelijk omdat de bouw van nieuwe windparken sneller verloopt dan verwacht. Ook blijven we investeren in nieuwe en gemoderniseerde treinen die veel efficiënter elektriciteit verbruiken. Door treinen efficiënter in te zetten en reizigers te verleiden de trein te nemen in de daluren verbetert de bezettingsgraad. Ook laten we machinisten zo veel mogelijk energiezuinig rijden en opstellen. Dit leverde overigens in 2016 een minder grote besparing op dan vorig jaar, met name door meer materieelinzet als gevolg van meer aandacht voor zitplaatskans.

Energieverbruik

In 2016 is gemiddeld 71,9 Wh energie per reizigerskilometer gebruikt. Dit is hoger dan 2015 (71,0 Wh/rkm). De toename is voor een belangrijk deel het gevolg van de inspanningen om reizigers meer zitplaatsen te bieden (in de spits): we hebben meer treinen ingezet, wat leidde tot een lagere bezettingsgraad in de trein. Daarnaast hebben we daarbij een beroep gedaan op ouder, minder zuinig materieel.

Uitstoot

De CO2-uitstoot is met 9,5 gram per reizigerskilometer fors verminderd ten opzichte van 2015 (16,0 gr/rkm). Dit komt door een groeiend aandeel groene stroom. In 2016 is conform de doelstelling 73% van onze treinen op groene stroom gaan rijden (51% in 2015). De aangewezen windparken waaruit we onze groene stroom geleverd krijgen, zijn inmiddels allemaal opgeleverd. Dat is eerder dan verwacht.
We meten ook de uitstoot van bussen die worden ingezet voor treinvervangend vervoer. Het gaat daarbij om de uitstoot inclusief de afstand van de vaste standplaats naar de plaats van inzet. In 2016 leverde dat een CO2-uitstoot op van 0,4 gram/rkm. Zodra de NS-treinen volledig op groene stroom gaan rijden, wordt deze uitstoot ten opzichte van de nog resterende CO2-uitstoot groter. NS blijft sturen op energie-efficiëntie, onder andere door aanschaf van zuiniger materieel, energiezuinig rijden en opstellen. Dit is vastgelegd in de Meer Jaren Afspraak 3.

Energieverbruik NS treinen in Nederland (elektriciteit, diesel, incl. vervangend busvervoer omgerekend naar GWh)
  Gram CO2 uitstoot per reizigerkilometer NS treinvervoer in NL

   Onze resultaten

   2016

   2015

   2014

   Gram CO₂/rkm

   9,5

   16

   28

   Energieverbruik NS treinen NL in Wh/rkm

   71,9

   71,0

   71,8

   Efficiency van treinen in Nederland

   -1,0%-punt

   +0,8%-punt

   +2,3%-punt

   Bezettingsgraad dal

   28%

   28%

   28%

   Groene stroom voor treinen

   73%

   51%

   50%

   Duurzame energie facilitair van totaal (GVO's groene stroom)

   73%

   50%

   50%

   Efficiency van NS gebouwen in Nederland (ten opzichte van vorig jaar)

   3,54%

   5,53%

   5,69%